Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri

CONSILIUL CALITĂŢII AL USEFS

În componența Consiliului Calității intră:

Budevici-Puiu Liliana, prorector pentru activitatea ştiinţifică și calitate; președinte;

Dorgan Viorel, prim-prorector pentru activitate didactică;  

Dumanschi Ghenadie, prorector pentru relații internaționale, sport și educație.

 

Consiliul Calității al USEFS este un organ consultativ al Senatului USEFS în domeniul calității, având misiunea de a stabili, documenta, implementa, menține și a îmbunătăți sistemul de management al calității al USEFS, în deplină concordanță cu cerințele învățământului superior al Republicii Moldova și al celui european.
Obiectivele strategice ale Consiliului sunt:
- sporirea responsabilităţii fiecărui membru al comunităţii academice în îndeplinirea propriilor atribuţii în cadrul SMC prin conştientizarea importanţei impactului activităţii lor asupra calităţii serviciilor oferite de USEFS;
- accentuarea cadrului unitar, coerent şi eficace al activităţii structurilor organizaţiei (academice, ştiinţifice, administrative, sociale, financiar-contabile);
- îmbunătăţirea performanţelor profesionale ale membrilor comunităţii academice prin procesele de instruire, formare, calificare şi recalificare, potrivit cerinţelor managementului calităţii;
- dezvoltarea infrastructurii USEFS prin îmbunătăţirea şi diversificarea bazei materiale, astfel încât să se creeze condiţii optime de studii şi cercetare pentru cadrele didactice, studenţi şi masteranzi;
- sporirea încrederii studenţilor şi masteranzilor în rezultatele demersurilor academice, ştiinţifice, cultural – artistice etc. ale USEFS;
- îmbunătăţirea eficienţei raporturilor cu partenerii, mediul economico-social şi comunităţile locale, regionale şi naţionale şi sporirea încrederii acestora în potenţialul instituției de a furniza servicii care să le satisfacă exigenţele;
- asigurarea accesului imediat la documentele SMC şi facilitarea gestionării acestora;
- asigurarea documentaţiei de bază necesare efectuării auditului intern şi extern al sistemului de management al calităţii.

Asigurarea calității în cadrul USEFS nu constituie un scop în sine, ci un mijloc prin care universitatea este orientată spre performanță. Prin intermediul sistemului calității se dezvoltă o cultură a calității în activitatea personalului și a studenților.

 

ZIUA MONDIALĂ A CALITĂȚII 2018...

Pentru detalii apasati aici:
Departamentul calitate

ZIUA MONDIALĂ A CALITĂȚII 2017...

Informatie privind pregatirea pentru Senatul USEFS a chestiunii "Monitorizarea calitatii pregatirii teoretico-practice a studentilor absolventi pentru examenele de licenta (ciclurile I si II)"

Raport cu privire la evaluarea gradului de satisfactie a studentilor USEFS

Informatie cu privire la rezultatul realizarii academice a studentilor ciclul I si II de studii la USEFS in anul universitar 2016-2017