Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CONSILIUL CALITĂŢII AL USEFS

Preşedinte: Petru Demcenco
conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe pedagogice

Vicepreşedinte: Adelina Ghețiu
doctor în ştiinţe pedagogice, lector universitar

Tel: (+373) 022 31 04 30

Consiliul calităţii al USEFS este un organ consultativ al Senatului USEFS în domeniul calităţii, avînd misiunea de a stabili, a documenta, a implementa, a menţine şi a îmbunătăţi sistemul de management al calităţii din USEFS, în deplină concordanţă cu cerinţele învăţămîntului superior al Republicii Moldova şi al celui european.
Obiective strategice:
-elaborarea conceptuală a sistemului de asigurare a calității, în sensul definirii structurii lui organizatorice şi funcţionale, precum şi a modului de integrare a acestuia în managementul strategic al universităţii;
-elaborarea strategiei de implementare a sistemului de asigurare a calităţii în USEFS;
-planificarea activităților şi rezultatelor preconizate a fi obţinute prin implementarea sistemului de asigurare a calităţii;
-analiza rezistenţelor obiective şi subiective care pot fi generate de implementarea sistemului de asigurare a calităţii şi propunerea de soluţii privind depăşirea lor;
-evaluarea procesului de implementare a managementului calităţii în USEFS şi aplicarea măsurilor necesare;
-elaborarea strategiilor de evaluare internă şi gestiunea acțiunilor de evaluare externă.
În componenţa Consiliului calităţii intră:
Demcenco P., preşedinte;
Ghețiu A., vicepreşedinte;
Calugher V., director Departament Studii;
Zavalişca A., şefa Departamentului Managementul Calităţii;
Guţu A., preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii a Facultăţii de Protecţie, Pază şi Securitate;
Racu S., preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii a Facultăţii de Kinetoterapie;
Busuioc S., preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii a Facultăţii de Pedagogie;
Triboi V., preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii a Facultăţii de Sport;
Cotorcea A., preşedintele Comisiei de asigurare a calităţii a Facultăţii Оnvăţămînt cu Frecvenţă Redusă;
Mocrousov E., președintele Comisiei Audit Intern a USEFS.
Asigurarea calităţii în cadrul USEFS nu constituie un scop în sine, ci un mijloc prin care universitatea este orientată spre performanţă. Prin intermediul sistemului calităţii se dezvoltă o cultură a calităţii în activitatea personalului şi a studenţilor.

ZIUA MONDIALĂ A CALITĂȚII 2018...

Pentru detalii apasati aici:
Departamentul calitate

ZIUA MONDIALĂ A CALITĂȚII 2017...

Informatie privind pregatirea pentru Senatul USEFS a chestiunii "Monitorizarea calitatii pregatirii teoretico-practice a studentilor absolventi pentru examenele de licenta (ciclurile I si II)"

Raport cu privire la evaluarea gradului de satisfactie a studentilor USEFS

Informatie cu privire la rezultatul realizarii academice a studentilor ciclul I si II de studii la USEFS in anul universitar 2016-2017