reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
AVIZ

La 02 februarie 2021, ora 14.00, în cadrul
Seminarului Ştiinţific de Profil ad-hoc
va avea loc susţinerea tezei de doctor cu tema:
Tеоретико - методологические основы и прикладные аспекты развития силовых качеств у спортсменов высокой квалификации (на материалах олимпийских видов борьбы)
/ Bazele teoretico-metodologice și aspectele aplicative ale dezvoltării capacităților de forță la sportivii de performanță (în baza materialelor privind probele olimpice de lupte)


Autor -- Manolachi Victor, dr., conf.univ.

Consultant științific -- Dorgan Viorel, dr. hab., prof.univ.


la specialitatea
533.04 - Educaţia fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie