reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
AVIZ

La 18 noiembrie, ora 14.00, în cadrul
Seminarului Ştiinţific de Profil
va avea loc susţinerea tezei de doctor cu tema:
1.Tehnologia utilizării mijloacelor gimnasticii în etapa pregătirii de bază a judocanilor de 13-15 ani.

Autor -- BOIȘTEANU Alexandru

Conducător științific -- Grimalschi Teodor, dr., prof.univ.


2.Practicarea diverselor forme ale turismului activ în vederea socializării adolescenților.

Autor -- GROSU Maria

Conducător științific -- Rîșneac Boris, dr., prof.univ.


la specialitatea
533.04 - Educaţia fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie