Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri

AVIZ

La 22 iunie 2023, ora 13.00, în cadrul
Seminarului Ştiinţific de Profil
va avea loc susţinerea tezei de doctor în științe ale educației cu tema:

 

  1. 1.     Corectarea deficiențelor psihomotricității la copii cu paralizie cerebrală infantilă prin mijloacele educației fizice”.

 

Autor – IACOB ANCA

 

Conducător științific – Racu Sergiu, doctor în pedagogie specială, conferențiar universitar

 

la specialitatea
533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie