Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
AVIZ

La 17 iunie 2021, ora 14.00, în cadrul
Seminarului Ştiinţific de Profil
va avea loc susţinerea tezei de doctor cu tema:
1. Formarea competenţelor profesionale la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport.

Autor -- Gîrlea Natalia

Conducător științific -- Carp Ion, dr., prof.univ.

Consultant științific -- Moroșanu Raisa, dr. hab., prof.univ.

la specialitatea
533.04 - Educaţia fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie