Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
AVIZ

La 17 Mai 2022, ora 14.00, (Chișinău, str. A. Doga 22, sala 105) în cadrul
Seminarului Științific de Profil Ad-hoc
va avea loc susţinerea tezei de doctor habilitat cu tema:
1. „Teoria și praxiologia formării profesionale managerial –normative (inițiale și continue) a specialiștilor din domeniul culturii fizice”

Autor - Liliana BUDEVICI - PUIU

Conducător științific - Veceaslav MANOLACHI, dr.hab., prof.univ

la specialitatea
533.04 - Educaţia fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie


AVIZ

La 16 iunie 2022, ora 13.00,(Chișinău, str. A. Doga 22, sala 105) în cadrul
Seminarului Științific de Profil
va avea loc susţinerea tezei de doctor cu tema:
1. „Формирование личностных качеств школьников-подростков в системе внеклассных секционных занятий по волейболу”.

Autor -- IASÎBAȘ PAVEL

Conducător științific -- DANAIL SERGHEI, dr., prof.univ.

la specialitatea
533.04 - Educaţia fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie


AVIZ

La 16 iunie 2022, ora 15.00,(Chișinău, str. A. Doga 22, sala 105) în cadrul
Seminarului Științific de Profil
va avea loc susţinerea tezei de doctor cu tema:
1. „Formarea competențelor profesionale ale studenților în cadrul practicii instructiv-turistice”.

Autor -- LUNGU ECATERINA

Conducător științific -- RÎȘNEAC BORIS, dr., prof.univ.

la specialitatea
533.04 - Educaţia fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie