reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe ale educației
Pretendent - MOCROUSOV ELENA
Consultant ştiinţific - Manolachi Veaceslav, dr. hab., prof. univ.
Consiliul științific specializat DH 533.04-21-4
Tema tezei: „ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОК ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ НА ОСНОВЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ / FUNDAMENTE TEORETICE ȘI METODOLOGICE ALE PREGĂTIRII SPORTIVELOR DE PERFORMANȚĂ ÎN TENISUL DE MASĂ ÎN BAZA SELECTĂRII OPTIMALE A INFLUENȚELOR DE ANTRENAMENT”
Specialitatea: 533.04 - Educaţie fizică, sport, kinetioterapie şi recreaţie.
Data: 22 aprilie 2021
Ora: 14.00
Local: str. Andrei Doga, 22, (sala mică a Senatului, bir.105), USEFS

Teza poate fi consultată la http://www.cnaa.md/thesis/56870/

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: