reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice
Pretendent - COZMEI Geanina
Conducător ştiinţific - JURAT Valeriu, dr. în pedagogie, conf. univ.
Consiliul ştiinţific specializat: D 533.04-00 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
Tema tezei: „Metodologia binară a educației fizice a studenților facultăților cu profil medical”
Specialitatea: 533.04 - Educaţie fizică, sport, kinetioterapie şi recreaţie.
Data: 06 februarie 2020
Ora: 14.45
Local: USEFS, str. Andrei Doga, 22, sala mică a Senatului(bir.105), USEFS

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: