Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe ale educației
Pretendent – MIHALACHE GHEORGHE
Conducător ştiinţific - Jurat Valeriu, dr., prof. univ.
Consiliul științific specializat: D 533.04-22-47
Tema tezei: „DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR PSIHOMOTRICE ALE STUDENȚILOR MILITARI PRIN MIJLOACELE ARTELOR MARȚIALE”
Specialitatea: 533.04 - Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie.
Data: 17 martie 2023
Ora: 14.00
Local: str. Andrei Doga, 22, (sala mică a Senatului, bir.105), USEFS

Teza de doctorat poate fi consultată la:
http://www.cnaa.md/thesis/59088/

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului