Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe ale educației
Pretendent – GHEORGHIU IVAN
Conducător ştiinţific - CARP Ivan, dr., prof. univ.
Consiliul științific specializat D 533.04-24-17

DORGAN Viorel, președinte, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar ;
BRANIȘTE Gheorghe, secretar științific, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar;
CHIRAZI Marin, doctor în științe pedagogice, profesor universitar (România);
DERCACENCO Ivan, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar ;
KOROBEYNICOV Georgiy, doctor habilitat în biologie, profesor universitar (Ucraina).

Referenți oficiali:
MANOLACHI Victor, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar ;
SAVA Mihai-Adrian, doctor în educație fizică și sport, conferențiar universitar (România).

Tema tezei: „PREGĂTIREA POLIVALENTĂ A LUPTĂTORILOR DE ARTE MARȚIALE MIXTE”
Specialitatea: 533.04 - Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie.
Data: 26 aprilie 2024
Ora: 14.00
Local: str. Andrei Doga, 22, (sala mică a Senatului, bir.105), USEFS

AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe ale educației
Pretendent – BULAI VEACESLAV
Conducător ştiinţific - Dorgan Viorel, dr. hab., prof. univ.
Conducător ştiinţific - Budevici-Puiu Anatolie, dr., prof. univ.
Consiliul științific specializat D 533.04-23-141
Tema tezei: „DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII LA RUGBIȘTII ÎNCEPĂTORI ÎN CADRUL ANTRENAMENTULUI SPORTIV (METODA SINECTICĂ)”
Specialitatea: 533.04 - Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie.
Data: 27 februarie 2024
Ora: 14.00
Local: str. Andrei Doga, 22, (sala mică a Senatului, bir.105), USEFS

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului