Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe ale educației
Pretendent - SVECLA SVETLANA
Conducător ştiinţific - Gorașenco Alexandr, dr., conf. univ.
Consiliul științific specializat DH 533.04-21-27
Tema tezei: „СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 13 – 15 ЛЕТ” / „PREGĂTIREA DE FORȚĂ A ALERGĂTORILOR DE SEMIFOND DE 13 – 15 ANI”
Specialitatea: 533.04 - Educaţie fizică, sport, kinetioterapie şi recreaţie.
Data: 15 februarie 2022
Ora: 14.00
Local: str. Andrei Doga, 22, (sala mică a Senatului, bir.105), USEFS

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:


Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe ale educației
Pretendent - GROSU MARIA
Conducător ştiinţific - Rîșneac Boris, dr., prof. univ.
Consiliul științific specializat DH 533.04-21-48
Tema tezei: „PRACTICAREA DIVERSELOR FORME ALE TURISMULUI ACTIV ÎN VEDEREA SOCIALIZĂRII ADOLESCENȚILOR”
Specialitatea: 533.04 - Educaţie fizică, sport, kinetioterapie şi recreaţie.
Data: 15 februarie 2022
Ora: 16.30
Local: str. Andrei Doga, 22, (sala mică a Senatului, bir.105), USEFS

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: