Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe ale educației
Pretendent - SAMOLIUC Olga
Conducător ştiinţific - Manolachi Victor, dr. hab., prof. univ.
Consiliul științific specializat DH 533.04-56
Tema tezei: „ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЯ «НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В СОДЕРЖАНИИ КУРСА «МОЛДАВСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» / FORMAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE APLICATIVE LA STUDENȚII PROFILULUI „EDUCAȚIA PRIMARĂ” ÎN CONȚINUTUL CURSULUI „JOCURI DINAMICE MOLDOVENEȘTI”
Specialitatea: 533.04 - Educaţie fizică, sport, kinetioterapie şi recreaţie.
Data: 08 iulie 2021
Ora: 10.00
Local: str. Andrei Doga, 22, (sala mică a Senatului, bir.105), USEFS

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:


AVIZ

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe ale educației
Pretendent - CEBAN Tatiana
Conducător ştiinţific - Danail Sergiu, dr., prof. univ.
Consiliul științific specializat DH 533.04-21-8
Tema tezei: „ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОК ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В РАМКАХ КУРСА «АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ» / FORMAREA COMPETENȚELOR PROFESIONAL-APLICATIVE LA STUDENTELE FACULTĂȚII DE GEOGRAFIE ÎN CADRUL CURSULUI ”TURISM ACTIV””
Specialitatea: 533.04 - Educaţie fizică, sport, kinetioterapie şi recreaţie.
Data: 08 iulie 2021
Ora: 12.00
Local: str. Andrei Doga, 22, (sala mică a Senatului, bir.105), USEFS

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: