Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CATEDRA DE PROTECŢIE, PAZĂ ŞI SECURITATE
Şef de catedră: Cernomoreț Sergiu

doctor în drept, conferențiar universitar
Tel.: (+373) 022 44 12 68 / (+373) 022 44 12 50
E-mail: catedrapps@mail.ru

www.facebook.com/catedrapps

Catedra Protecţie, Pază şi Securitate a fost fondată în baza hotărârii şedinţei Senatului USEFS, a procesului-verbal nr. 6 din 31.05.2011,a scrisorii nr. 03/14-5453 din 08.07.2011 a Ministerului Educaţiei şi a ordinului Rectorului USEFS nr. 69 din 01.08.2011.
Catedra asigură pregătirea unei noi categorii de specialişti de înaltă calificare, avînd cunoştinţe şi dreprinderi în domeniul protecţiei, pazei şi securităţii întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor, afacerilor comerciale, capabili să perceapă şi să evalueze ameninţările şi riscurile la adresa intereselor şi obiectivelor acestora, patrimoniului, personalului, potenţialului intelectual şi secretului comercial, să întreprindă măsuri şi activităţile adecvate de protecţie, pază şi securitate în vederea prevenirii şi combaterii eventualelor riscuri şi pericole.
Domeniul general de studiu: nr. 86 – Protecţie, Pază şi Securitate
Domeniul de formare profesională:
• Specialitatea - 861.1 – securitate civilă şi ordine publică
• Specialitatea - 862.1 – servicii de securitate a proprietăţii
• Specialitatea - 863.1 – salvatori şi pompieri

Catedra Protecție, Pază Și Securitate