Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri

ORARUL PROCESULUI DE STUDII ȘI AL EXAMENELOR


Grupa 1 (an compensator)

Sesiunea de LICENȚĂ 2022
Sesiunea de susținere a tezelor de MASTER 2022