Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
DEPARTAMENTUL FINANȚE
Contabil-şef: Margareta Popov
Tel.: (+373) 022 49 41 35, 022 43 87 47
E-mail: cont-usefs@mail.ru

Serviciul economico-financiar, aflat în subordinea conducătorului instituţiei, în colaborare cu alţi conducători de compartimente, planifică şi coordonează activitatea administrativă, evaluează resursele financiare, supraveghează operaţiunile financiare ale unităţii, monitorizează utilizarea raţională a resurselor financiare şi efectuarea cheltuielilor, elaborează şi implementează măsuri de îmbunătățire a indicilor economico-financiari şi de utilizare a rezervelor din cadrul universității, reprezintă universitatea academică în relaţiile de lucru cu alte compartimente sau cu alți agenţi economici.
Angajaţii contabilităţii sunt:
Popov Margareta, contabil-șef;
Gligor Lucia, contabil-șef adjunct;
Suhaițchi Valentina, contabil principal;
Fortună Rodica, economist principal;
Anna Bevziuc, contabil-casier

Situatiile financiare pentru perioada 01.01-31.12.2022

Situatiile financiare pentru perioada 01.01-31.12.2021