Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CONTABILITATEA
Contabil-şef: Margareta Popov
Tel.: (+373) 022 49 41 35, 022 43 87 47
E-mail: cont-usefs@mail.ru

Serviciul economico-financiar, aflat în subordinea conducătorului instituţiei în colaborare cu alţi conducători de compartimente, planifică şi coordonează activitatea administrativă, evaluează resursele financiare, supraveghează operaţiunile financiare ale unităţii, monitorizează utilizarea raţională a resurselor financiare şi efectuarea cheltuielilor, elaborează şi implementează măsuri de îmbunătăţire a indicilor economico-financiari şi de utilizare a rezervelor din cadrul universitatii, reprezintă universitatea academica în relaţiile cu alţi agenţi economici.
Angajaţii contabilităţii sunt:
Popov Margareta, contabil-sef;
Gligor Lucia, contabil-sef adjunct;
Suhaiţchi Valentina, contabil principal;
Ignat Inna, contabil principal;
Fortuna Rodica, economist principal;
Vacariţa Maria, contabil-casier;
Zelinskii Nadejda, auditor intern.