Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
DEPARTAMENTUL DE LOGISTICĂ ŞI PROBLEME FINANCIARE
Prorector pentru logistică şi probleme financiare: Andrei Toma
Tel.: (+373) 022 43 85 85

Logistica se manifestă prin planificarea integrată şi gestionarea optimă a fluxului de mărfuri şi materiale, a serviciilor şi lucrărilor de la furnizori la destinatar, în vederea satisfacerii tuturor cerinţelor legate de procesul principal în domeniu, de dezvoltare a bazei tehnico-materiale şi didactice.
Începînd cu anul 2005, USEFS a parcurs o etapă ascendentă în dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi didactice, care a schimbat, în general, aspectul şi condiţiile în care activează universitatea, devenind una dintre cele mai bine dotate şi performante instituţii din Republica Moldova.
În cadrul Departamentului de logistică şi probleme financiare îşi desfăşoară activitatea circa 30 de angajaţi:
Vladimir Dragomir, Diana Ciconi, Sergiu Ţurcanu —ingineri;
Veronica Postevca —şefa cazangeriei;
Nina Răilean —şefa depozitului;
Ivan Caţavelea, Anatolie Slovov, Anatolie Toma, Grigore Vîrlan —lăcătuşi;
Vasile Vartic —tîmplar;
Igori Pavlov, Grigore Oanţa, Ghenadie Mahiboroda, Alexandru Siminiţchi —operatori;
Vitalie Hamurari, Alexandru Siminiţchi, Mihai Ghenita —conducători auto;
Oxana Şumila, Eugenia Delipovici, Ion Roşior, Ion Popa, Oxana Dicaia, Claudia Bacioi —muncitori.
USEFS dispune de două blocuri de studii (blocul principal, dat în exploatare la 25 august 2005, cu suprafaţa de 4966m2, situat pe str. A.Doga, 22 şi blocul de studii „B” cu o suprafaţă de 2208m2, situat pe str. A.Doga, 24), trei complexuri sportive:
- Complexul sportiv (str. A.Doga, 22);
- Centrul medico-ştiinţific de probe sportive individuale (str. Alexandru cel Bun, 69);
- Complexul sportiv al Bazinului de înot (str. 31 August 1989, 78).
În blocul principal de studii sunt peste 100 săli de cursuri şi laboratoare, 2 săli de conferinţe, 3 săli de calculatoare conectate la internet, 2 cabinete lingvistice dotate cu aparataj modern, bibliotecă cu sală de lectură pentru 100 de locuri, conectată la programul IRBIS-64, dotată cu 16 calculatoare şi un fond de carte cu 77 462 volume.
Un rol deosebit în sporirea capacităţii ştiinţifice a universităţii îi revine Centrului de cercetări ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi sportului, amplasat în blocul principal şi înzestrat cu cel mai performant aparataj, care asigură realizarea cercetărilor ştiinţifice, orientate spre perfecţionarea şi eficientizarea procesului de pregătire a specialiştilor de înaltă calitate.
USEFS dispune, de asemenea, de o editură, care asigură publicarea materialelor didactico-ştiinţifice privind teoria şi metodica antrenamentului sportiv, medicina sportivă şi kinetoterapia, ştiinţe socioumanistice şi psihopedagogice etc.
O verigă foarte importantă pentru funcţionarea eficientă a USEFS o constituie cele trei cămine studenţeşti, care au o capacitate totală de 600 locuri.
Crearea şi menţinerea unei asemenea baze tehnico-materiale şi didactice necesită surse financiare şi un management de înaltă calitate.

Strategia de dezvoltare a Departamentului Logistică pentru perioada anilor 2015-2020 în contextul strategiei generale de dezvoltare a Universităţii

Regulament privind functionarea caminelor USEFS

Contract de locatiune