Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
Misiunea Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport este de a realiza activitatea de cercetare şi de învăţământ la standarde de excelenţă naţionale şi internaţionale prin:
• formarea, dezvoltarea şi consolidarea valorilor noii societăţi bazate pe cunoaştere;
• formarea specialiştilor în domeniul culturii fizice, de înaltă performanţă, prin oferirea de programe de studii creative, care să integreze rezultatele cercetării ştiinţifice şi să contribuie la dezvoltarea intelectuală a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor;
• generarea de calificări competitive în formarea universitară şi postuniversitară;
• realizarea de parteneriate durabile cu alte organizaţii din mediul academic şi de afaceri;
• integrarea Centrului de Cercetări Ştiinţifice al USEFS în reţele europene de excelenţă şi realizarea de cercetări fundamentale şi aplicative generatoare de cunoştinţe;
• dezvoltarea unui corp profesoral şi de cercetare de înaltă responsabilitate profesională şi civică;
• promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi etice în comunitatea naţională şi internaţională.