reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CATEDRA TEORIA ŞI METODICA JOCURILOR
Şeful catedrei: Serghei Sîrghi
conferențiar universitar,
doctor în ştiinţe pedagogice
Telefon: (+373) 022 49 76 59
E-mail: catedratmj@gmail.com

Catedra Teoria și Metodica Jocurilor a fost creată în urma reorganizării Catedrei de baschet și a Catedrei de fotbal în conformitate cu hotărârea ședinței Senatului USEFS din 24 iunie 2010 și cu acordul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Catedrele de baschet și cea de fotbal au fost fondate în anul 2007, iar la baza lor a stat Catedra de jocuri sportive înființată în anul 1967 în cadrul Facultății de Educație Fizică a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă“ din Chișinău. De-a lungul anilor, structura și conținutul catedrei au fost în permanență modificate. Ultimele reforme sunt realizate în conformitate cu integrarea învățământului superior din Republica Moldova, inclusiv a celui de educație fizică și sport, în sistemul european.

În prezent, la catedră sunt studiate majoritatea jocurilor sportive moderne: fotbal, baschet, handbal, volei, rugby, tenis de câmp, tenis de masă, badminton.

Performanţe sportive
Un mare număr de absolvenți ai USEFS, care și-au perfecționat măiestria sportivă la Catedra Teoria și Metodica Jocurilor, au participat la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale, Campionate Europene, Jocuri Olimpice pentru Tineret, Universiade Mondiale, Campionate Mondiale între studenți.
Membrii catedrei
1. Sîrghi Serghei, șef catedră, dr. în științe pedagogice, conferențiar universitar;
2. Ciorba Constantin, dr. habilitat, profesor universitar;
3. Budevici-Puiu Anatol, dr. în istorie, profesor universitar;
4. Mocrousov Elena, dr. în științe pedagogice, conferențiar universitar, Maestru Emerit al Sportului la Tenis de Masă;
5. Tăbîrța Vasile, dr. în științe pedagogice, conferențiar universitar, Maestru al Sportului la Rugby, Antrenor Emerit al Republicii Moldova, membru al Federației Republicii Moldova de Rugby, arbitru de categorie internațională la rugby;
6. Conohova Tatiana, dr. în științe pedagogice, conferențiar universitar, Candidat în maeștri ai sportului la Volei;
7. Bragarenco Nicolae, dr. în științe pedagogice, lector universitar, Maestru al Sportului la Rugby;
8. Verejan Ruslan, drd., asistent universitar, Maestru al Sportului la Handbal, Antrenor Emerit al Republicii Moldova;
9. Grosul Valeria, asistent universitar, Maestru al sportului la Tenis de Masă, Antrenor Emerit al Republicii Moldova;
10. Bulai Veaceslav, drd., asistent universitar, Maestru al Sportului la Rugby, Antrenor emerit al Republicii Moldova;
11. Șestopal Alexandru, asistent universitar, Maestru al Sportului la Baschet, Antrenor Emerit al Republicii Moldova, Antrenor al Federației Internaționale de baschet;
12. Tîrzîman Olga, asistent universitar, Maestru al Sportului la Baschet;
13. Anghel Alexandru, drd., asistent universitar;
14. Jubîrca Constantin, asistent universitar;
15. Danail Sergiu, asistent universitar;
16. Pereu Oleg, asistent universitar;
17. Mardare Vasile, asistent universitar;
18. Verejan Galina, drd., asistent universitar;
19. Gulic Liudmila, laborant.
La catedră sunt predate cursuri teoretice, practico-metodice la următoarele disciplini, la ciclurile I si II de studii:
Ciclul I: Jocuri sportive, Jocuri dinamice, Didactica jocului de baschet, Didactica jocului de volei, Tenis de masă, Tenis de câmp, Badminton, Didactica jocului de fotbal, Didactica jocului de handbal, Bazele Tehnicii Probei Ramurii Sportive Alese, Bazele Tacticii Probei Ramurii Sportive Alese, Metodica Instruirii Tehnicii Probei Ramurii Sportive Alese, Metodica Instruirii Tacticii Probei Ramurii Sportive Alese, organizarea, arbitrarea și asigurarea tehnico – materială a competițiilor, asigurarea pregătirii tehnico – științifice în ramura sportivă aleasă, Antrenamentul sportiv în ramura sportivă aleasă – I, Antrenamentul sportiv în ramura sportivă aleasă – II, Aspectele medico – biologice și psihologice ale probei ramurii sportive alese.
Ciclul II: Tehnologia pregătirii fizice în proba de sport aleasă, Programarea și dirijarea antrenamentului sportiv, Teoria competițiilor, Tehnologia pregătirii tehnico – tactice în proba de sport aleasă, Tehnologii de antrenament în sportul adaptiv, Tehnologii de pregătire a sportivilor tineri în proba de sport aleasă, Organizarea și desfășurarea competițiilor în proba de sport aleasă, Controlul complex în proba de sport aleasă, Metodologia pregătirii femeilor în proba de sport aleasă.
În scopul asigurării unui proces didactic de calitate, la catedră au fost create următoarele comisii:
- pentru activitatea didactica:
S. Sîrghi, dr. în științe ped., conf. univ., președinte;
T. Conohova, dr. în științe ped., conf. univ., membru;
R. Verejan, drd. asistent universitar, membru;
V. Grosu, asistent universitar, membru.
- pentru calitatea studiilor:
S. Sîrghi, dr. în științe ped., conf. univ., președinte;
V. Tabirta, dr. în științe ped., conf. univ., secretar;
N. Bragarenco, dr. în științe ped., lector universitar, membru.
- pentru activitatea științifică:
S. Sîrghi, dr. în științe ped., conf. univ., președinte;
T. Conohova, dr. în științe ped., conf. univ., membru;
E. Mocrousov, dr. în științe ped., conf. univ., membru;
N. Bragarenco, dr. în științe ped., lector universitar, membru.
- pentru educație și etică:
S. Sîrghi, dr. în științe ped., conf. univ., președinte;
V. Tabîrța, dr. în științe ped., conf. univ., membru;
E. Mocrousov, dr. în științe ped., conf. univ., membru;
A. Anghel, drd. lector universitar, membru.
Direcțiile de cercetare științifică ale catedrei:
1.Bazele teoretico-metodologice ale pregătirii profesionale a specialiștilor în domeniul culturii fizice și sportului.
2.Bazele teoretico-metodologice ale antrenamentului sportiv.
Activitatea metodico-didactică este reflectată prin editarea unui volum impunător de materiale pentru asigurarea procesului instructiv-didactic la disciplinele catedrei cu studenții universității. Astfel, în ultimii ani, membrii catedrei au editat 8 monografii, peste 34 de lucrări metodico-didactice, cursuri de lecții pentru fiecare disciplină a catedrei, 370 rezumate și peste 250 articole științifico-metodice în diferite culegeri ale congreselor, simpozioanelor și conferințelor științifice naționale și internaționale.
Catedra dispune de un potențial științific destul de înalt, care asigură buna desfășurare a tuturor activităților științifice din cadrul universității și din afara ei.
Investigațiile științifice ale catedrei vizează diferitele aspecte ale sportului de performanță, educației fizice preuniversitare și universitare. În activitatea științifică sunt implicați studenți, masteranzi și doctoranzi.
În această perioadă, la catedră a fost susținute 2 teze de doctor habilitat și 14 teze de doctor în Științe pedagogice la specialitatea 533.04. Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. În prezent, sunt pregătite pentru susținere 2 teze de doctor în științe pedagogice ale profesorilor catedrei.
Cadrele didactice participă activ la organizarea și desfășurarea diferitelor foruri științifice naționale și internaționale. În anul 2009, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a Republicii Moldova a aprobat un Brevet de invenție la jocurile sportive elaborat de membrii catedrei.

Baza materială
Baza materială a catedrei include: sala polivalentă de jocuri sportive, în care se desfășoară orele practice, antrenamentele la disciplinele catedrei, diverse competiții la tenis de masă, baschet, handbal, badminton, minifotbal, futsal, volei etc.; un teren universal de jocuri sportive, un teren de tenis de câmp și un teren pentru minifotbal, care corespund standardelor internaționale pentru realizarea unui proces didactic de calitate.
Activitatea sportivă
Activitatea sportivă constituie una dintre prioritățile catedrei. Reprezentativele universității la jocurile sportive s-au afirmat la diferite competiții naționale și internaționale. Selecționatele de baschet, handbal, tenis de masă, volei, rugby, fotbal, minifotbal, futsal sunt multiple campioane universitare. În cadrul catedrei și-au făcut studiile un șir de sportivi renumiți: Igor Dobrovolschi, Campion Olimpic la fotbal; Veaceslav Garpișin, dublu Campion Olimpic la handbal; Vadim Calaraș, Campion Mondial la handbal; Elena Mocrousov, Maestru Emerit al sportului al Republicii Moldova; Maeștri internaționali ai sportului: Ludmila Chirița, Irina Mititel, Olga Blizneț – participante la Campionatele Mondiale și Europene de tenis de masă; Maeștri ai sportului – Alina Sandul, Ion Danilov, Veniamin Dubrovin, Dorin Brînză; Eugen Melnic, Campion European între țările mici la baschet; Maeștri ai sportului – Vladimir Priscepnîi, Margareta Schițco; Maeștri ai sportului la rugby – Vadim Cobâlaș, Andrei Romanov, Veaceslav Titica, Vitalie Baleca, Victor Arhip, Dumitru Arhip, participanți la Campionatele Mondiale și Europene de rugby; Maeștri internaționali ai sportului – Oleg Prepelița, Gheorghe Voloșciuc, Adrian Baltag (locul III la Campionatul European „Rugby-7”, 2007); Alexandru Pervanciuc, Alexei Pervanciuc, Nicolai Melnic, Artiom Juravliov, Anatolie Bulov, Valeriu Erhan, Pavel Macovchin - câștigători ai „Cupei Continentale” 2014, Campioni europeni între țările mici la handbal, 2012.
De asemenea, constituie mândria catedrei și fotbaliștii: Pavel Ciobanu, Președinte de onoare FMF; Nicolae Cebotari, secretarul general al FMF; Ion Testemițianu, Veaceslav Rusnac, Lilian Popescu, Serghei Dubrovin, Gheorghii Tegleațov, Alexandru Mațiura, Serghei Sîrbu, Alexandru Spiridon, Igor Oprea, Alexandru Guzun, Sergiu Secu, Radu Rebeja, Ion Caras, Alexandru Epureanu, Sergiu Epureanu, Ilie Ciobanu, Alexandru Gațcan, Vadim Boreț, Vasile Arlet; voleibaliștii – Oleg Pleșco, Viorel Dirivenco, Valentin Pereu, Iurie Sclearenco, Oleg Ivanov, Vadim Iarschii, Iurii Panțiri, Irina Cuclin.
Corpul profesoral-didactic al catedrei perfecționează permanent procesul educațional, bazându-se pe Strategia de dezvoltare instituțională a USEFS (2021-2025), care prevede elaborarea și punerea în practică a unor noi poziții conceptuale, bazate pe un complex de măsuri inovaționale, în concordanță cu standardele europene.
Galerie Foto