reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CATEDRA TEORIA ŞI METODICA JOCURILOR
Şeful catedrei: Elena Mocrousov
conferențiar universitar,
doctor în ştiinţe pedagogice,
Maestru Emerit al sportului al Republicii Moldova
Telefon: (+373) 022 49 76 59
E-mail: catedratmj2016@mail.ru
https://www.facebook.com/catedratmjusefs.catedratmjusefs?fref=ts

Catedra Teoria şi metodica jocurilor a fost creată în urma reorganizării Catedrei de baschet şi a Catedrei de fotbal în conformitate cu hotărîrea şedinţei Senatului USEFS din 24 iunie 2010 (proces-verbal nr. 7) şi cu acordul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova (scrisoarea nr.03/14-6491 din 25.06.2010). Catedrele de baschet şi cea de fotbal au fost fondate în anul 2007, iar la baza lor a stat Catedra de jocuri sportive înfiinţată în anul 1967 în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău. De-a lungul anilor, structura şi conţinutul catedrei au fost în permanenţă modificate. Ultimele reforme sunt realizate în conformitate cu integrarea învăţămîntului superior din Republica Moldova, inclusiv a celui de educaţie fizică şi sport, în sistemul european.

În prezent, la catedră sunt studiate majoritatea jocurilor sportive moderne: fotbal, baschet, handbal, volei, rugby, tenis de câmp, tenis de masă, badminton, şah, joc de dame, jocuri dinamice.

Performanţe sportive.
Un mare număr de absolvenţi ai USEFS, care şi-au perfecţionat măiestria sportivă la Catedra Teoria şi metodica jocurilor, au participat la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale, Campionatele Europene, Universiade Mondiale, Campionatele Mondiale între studenţi, Primele Jocurile Olimpice pentru Tineret (Singapore, 2010).
Membrii catedrei:
1. Mocrousov Elena, şefa catedrei, conferentiar universitar, dr., Maestru emerit al sportului al RM, antrenor de categoria I la tenis de masă;
2.Ciorbă Constantin, prof. univ. dr. hab., arbitru de categorie naţională la baschet;
3.Budevici-Puiu Anatol, prof. univ. dr., antrenor de categoria I la handbal, arbitru de categorie naţională la handbal;
4. Păcuraru Alexandru, prof. univ. dr.;
5. Rotaru Andrei, prof. univ. interimar, dr.;
6. Tăbîrţa Vasile, conf. univ. interimar, dr., Maestru al sportului al RM, Antrenor emerit al RM, membru al Federaţiei Republicii Moldova de Rugby, arbitru de categorie internaţională la rugby;
7. Stepanov Vasile, lector universitar, dr.;
8. Conohova Tatiana, conf. univ. interimar, dr.;
9.Sîrghi Serghei, dr., lector superior;
10.Verejan Ruslan, lector universitar, Maestru al sportului al RM;
11.Grosul Valeria, lector universitar, Maestru al sportului, Antrenor emerit;
12.Bragarenco Nicolae, dr., lector universitar, Maestru al sportului;
13.Șolopa Margareta, lector universitar, Maestru al sportului;
14.Bulai Veaceslav, lector universitar, Maestru al sportului, Antrenor emerit;
15.Revencu Alexandru, lector universitar, Maestru al sportului;
16.Jubîrca Constantin, lector universitar;
17.Mardare Vasile, lector universitar;
18.Danail Sergiu, lector universitar;
19.Anghel Alexandru, lector universitar;
20.Pereu Oleg, lector universitar;
21. Verejan Galina, lector universitar;
22. Tîrzîman Olga, lector universitar;
23.Gulic Liudmila, laborant superior.
La catedră sunt predate cursurile teoretice, practico-metodice şi de laborator la următoarele specialităţi, la ciclurile I şi II de studii:
Ciclul I: Fotbal; Handbal; Rugby; Baschet; Tenis de masă; Tenis de cîmp; Badminton; Volei; Jocuri sportive; Jocuri dinamice; Aspectele medico-biologice şi psihologice ale probei sportive alese; Asigurarea pregătirii tehnico-ştiinţifice în ramura sportivă aleasă; Antrenamentul sportiv în ramura sportivă aleasă (I); Antrenamentul sportiv în ramura sportivă aleasă (II); Organizarea, arbitrarea şi asigurarea tehnico-materială a competiţiilor; Bazele tacticii probei sportive alese (I); Bazele tacticii probei sportive alese (II); Metodica instruirii tehnicii probei sportive alese (I); Metodica instruirii tehnicii probei sportive alese (II); Practica de antrenoriat; Practica sportiv-managerială; Cantonament —handbal de plajă; Cantonament —fotbal; Cantonament — jocuri dinamice.
Ciclul II: Programarea şi dirijarea antrenamentului sportiv (PDAS); Tehnologia pregătirii fizice în proba sportivă aleasă (TPFPSA); Teoria competiţiilor (TC); Tehnologia pregătirii tehnico-tactice în proba sportivă aleasă (TPTTPSA).
Perfecţionarea măiestriei sportive (PMS): tenis de masă; fotbal; handbal; badminton; rugby.
În scopul asigurării unui proces educativ de calitate, la catedră au fost create următoarele comisii:
-pentru activitatea didactică:
E.Mocrousov, conferentiar universitar, dr., preşedinte;
T.Conohova, lector universitar, dr., membru;
S.Sîrghi, lector universitar, membru.
- pentru calitatea studiilor:
E.Mocrousov, lector universitar, dr., preşedinte;
V.Tăbîrţa, lector superior, dr., secretar;
R.Verejan, lector universitar, membru.
- pentru activitatea ştiinţifică:
E.Mocrousov, conferentiar universitar, dr., preşedinte;
V.Stepanov, lector superior, dr., membru;
A. Rotaru, conf. univ. dr., membru.
- de educaţie şi etică:
E.Mocrousov, conferentiar universitar, dr., preşedinte;
V.Tăbîrţa, lector superior, dr., membru.
Direcţiile de cercetare ştiinţifică ale catedrei:
1.Bazele teoretico-metodologice ale pregătirii profesionale a specialiştilor în domeniul culturii fizice şi sportului.
2.Bazele teoretico-metodologice ale antrenamentului sportiv.
Activitatea metodico-didactică este reflectată prin editarea unui volum impunător de materiale pentru asigurarea procesului instructiv-didactic la disciplinele catedrei cu studenţii universităţii. Astfel, în ultimii ani, membrii catedrei au editat 6 monografii, printre care „Современный спортивный отбор детей для настольного тенниса, как эффективный фактор обучения на этапе начальной подготовки”(autor E.Mocrousov); peste 25 de lucrări metodico-didactice, cursuri de lecţii pentru fiecare disciplină a catedrei, 320 rezumate şi peste 198 articole ştiinţifico-metodice în diferite culegeri ale simpozioanelor şi conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Catedra dispune de un potenţial ştiinţific destul de înalt, care asigură buna desfăşurare a tuturor activităţilor ştiinţifice din cadrul universităţii şi din afara ei.
Investigaţiile ştiinţifice ale catedrei vizează diferitele aspecte ale sportului de performanţă, educaţiei fizice preuniversitare şi universitare.
În activitatea ştiinţifică sunt implicaţi studenţi, masteranzi şi doctoranzi.
În această perioadă, la catedră a fost susţinută o teză de doctor habilitat şi 12 teze de doctor în o teză de doctor habilitat şi 12 teze de doctor în pedagogie la specialitatea 533.04 —Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie. În prezent, sunt pregătite pentru susţinere 4 teze de doctor în pedagogie ale profesorilor catedrei. De asemenea, îşi fac studiile 21 doctoranzi, dintre care 5 sunt membri ai catedrei.
Cadrele didactice participă activ la organizarea şi desfăşurarea diferitelor foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. În anul 2009, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a Republicii Moldova a aprobat un Brevet de invenţie la jocurile sportive elaborat de membrii catedrei.
Baza materială.
Baza materială a catedrei include: sala polivalentă de jocuri sportive, în care se desfăşoară orele practice, antrenamentele la disciplinele catedrei, diverse competiţii la tenis de masă, baschet, handbal, badminton, fotbal de sală etc.; un teren universal de jocuri sportive, un teren de tenis de câmp şi un teren pentru minifotbal, care corespund standardelor internaţionale pentru realizarea unui proces didactic de calitate.
Activitatea sportivă.
Activitatea sportivă constituie una dintre priorităţile catedrei. Reprezentativele universităţii la jocurile sportive s-au afirmat la diferite competiţii naţionale şi internaţionale. Selecţionatele de baschet, handbal, tenis de masă, volei, rugby sunt multiple campioane universitare. În cadrul catedrei şi-au făcut studiile un şir de sportivi renumiţi: Igor Dobrovolschi, campion olimpic;Veaceslav Garpişin, dublu campion olimpic la handbal; Vadim Calaraş, campion mondial la handbal; Elena Mocrousov, Maestru emerit al sportului al RM; maeştri internaţionali ai sportului: Ludmila Chiriţa, Irina Mititel, Olga Blizneţ (locul V la Jocurile Olimpice pentru Tineret - Singapore 2010)- participante la Campionatele Mondiale şi Europene de tenis de masă; maeştri ai sportului —Alina Sandul, Ion Danilov, Veniamin Dubrovin, Dorin Brînza; Eugen Melnic, campion european între ţările mici la baschet; maeştri ai sportului — Vladimir Priscepnîi, Margareta Schiţco; maeştri ai sportului la rugby —Vadim Cobâlaş, Andrei Romanov, Veaceslav Titică, Vitalie Baleca, Victor Arhip, Dumitru Arhip - participanţi la Campionatele Mondiale şi Campionatele Mondiale şi Europene de rugby; maeştri internaţionali ai sportului —Oleg Prepeliţă, Gheorghe Voloşciuc, Adrian Baltag (locul III la Campionatul European „Rugby-7”, 2007); Alexandru Pervanciuc, Alexei Pervanciuc, Nicolai Melnic, Artiom Juravliov, Anatolie Bulov, Valeriu Erhan, Pavel Macovchin - cîştigători ai „Cupei Continentale”, 2014, campioni europeni între ţările mici la handbal, 2012.
De asemenea, constituie mîndria catedrei şi fotbaliştii: Pavel Ciobanu, Preşedintele FMF; Nicolae Cebotari, secretarul general al FMF; Ion Testemiţanu, vicepreşedinte FMF; Veaceslav Rusnac, antrenor FC „Zimbru”; Lilian Popescu; Serghei Dubrovin; Gheorghii Tegleaţov; Alexandru Maţiura; Serghei Sîrbu; Alexandru Spiridon; Igor Oprea; Alexandru Guzun; Sergiu Secu; Radu Rebeja; Ion Caras; Alexandru Epureanu (actualmente căpitanul echipei naţionale); Sergiu Epureanu (actualmente antrenor la echipa naţională de tineret); Ilie Ciobanu (actualmente portar al echipei naţionale); Alexandru Gaţcan (cel mai bun fotbalist în 2013, câştigător al Cupei Rusiei — 2014); voleibaliştii — Oleg Pleşco, Viorel Dirivenco, Valentin Pereu, Oleg Pereu, Iurie Sclearenco, Oleg Ivanov, Vadim Iarschii, Iurii Panţîri, Irina Cuclina.
Corpul profesoral-didactic al catedrei perfecționează permanent procesul educațional, bazîndu-se pe Strategia de dezvoltare instituţională a USEFS (2015-2020), care prevede elaborarea și punerea în practică a unor noi poziții conceptuale, bazate pe un complex de măsuri inovaționale, în concordanță cu standardele europene.
Galerie Foto