Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
SECŢIA DE AUDIT INTERN A USEFS
Preşedinte:
Malai Lucia,
asist. univ., magistru
Tel.: (+373) 693 44 984

Activitatea de auditare internă se desfășoară sub conducerea Consiliului calităţii al USEFS. Secția de audit intern are misiunea de a determina eficacitatea sistemului calităţii în raport cu realizarea obiectivelor referitoare la calitate, identificarea posibilităților de imbunătăţire a activităților din USEFS în raport cu cerințele tuturor părților interesate, verificării îndeplinirii cerințelor obligatorii şi indicatorilor de performanţă precizați în Metodologia de evaluare externă, a standardelor de referință şi a listei indicatorilor de performanţă ai Agenției Naționale de Asigurare a Calităţii în domeniul educației și cercetării.
Obiectivele strategice ale Secției de audit intern sunt:
- Evaluarea modului în care se aplică politica USEFS în domeniul calităţii şi sunt realizate obiectivele stabilite în domeniul calităţii; elaborarea strategiei de implementare a sistemului de asigurare a calităţii în USEFS;
- Monitorizarea îndeplinirii planului strategic al universităţii şi a planului de îmbunătăţire a calităţii activităţilor USEFS;
-Planificarea propriu-zisă a auditurilor privind activităţi specifice;
-Participarea activă la aplicarea regulamentelor şi procedurilor ce privesc activitatea didactică din universitate/facultate/catedră;
-Demararea procesului de autoevaluare la nivel de facultate/catedră în vederea obținerii autorizării/acreditării conform dispoziţiilor legale.

Componenţa Secţiei de Audit Intern:

M. Gîdei; S. Sîrghi; C. Moga; N. Cebotaru; M. Drăniceru; L. Povestca; I. Delipovici; G. Braniște.

Corpul de Audit Intern al universităţii elaborează programul şi raportul de audit intern pe universitate, care este supus analizei şi aprobării în cadrul Consiliului calităţii al USEFS.