Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CATEDRA KINETOTERAPIE
Şeful catedrei: Eugeniu Agapii
doctor în pedagogie,
conferentiar universitar
Tel.: (+373) 022 49 40 89
E-mail: catedra.kinetoterapie@gmail.com

Kinetoterapia este definită ca terapie prin mişcare efectuată prin programe speciale de recuperare medicală care urmăresc refacerea unor funcţii diminuate sau creşterea nivelului funcţional în diverse afecţiuni.
Componenţa catedrei:
Eugeniu Agapii – dr. în ped., conf. univ., Sergiu Racu – dr. ped., conf. univ., Aurica Zavalişca – dr. ped., conf. univ., Mihail Godorozea – dr. med., conf. univ., Ala Pogorleţchi – dr. în biologie, conf. univ.; Mariana Corman – lector superior; Ira Sarev, Nina Cebotaru, Vladimir Roşca, Vasile Cebotaru, Natalia Zapanovici – lectori universitari; Cristina Basamalerca – laborant superior.
Disciplinele de învăţămînt (ciclul I):
Tehnici şi metode în kinetoterapie (E. Agapii, V. Cebotaru);
Masaj de remodelare corporală şi SPA (M. Godorozea, V. Roşca, N. Zapanovici);
Masaj terapeutic (V. Roşca, N. Zapanovici);
Bazele generale ale kinetoterapiei (A. Zavalişca, A. Pogorleţchi, I. Sarev);
Kinetoterapia în afecţiunile ortopedice şi traumatologie (A. Zavalişca, A. Pogorleţchi);
Kinetoterapia în neurorecuperare (E. Agapii, S. Racu, I. Sarev);
Kinetoterapia în afecţiunile cardiorespiratorii / Kinetoterapia în clinica bolilor interne (M. Corman, A. Pogorleţchi);
Kinetoterapia în obstetrică şi ginecologie (M. Corman, N. Zapanovici, A. Pogorleţchi);
Kinetoterapia în pediatrie (S. Racu, I. Sarev);
Terapia ocupaţională (N. Cebotaru);
Gimnastica medicală şi kinetoprofilaxia (M. Godorozea, V. Cebotaru);
Balneofizioterapia / Terapii complementare (I. Sarev, V. Cebotaru);
Kinetoterapia în afecţiunile reumatologice (A. Zavalişca, A. Pogorleţchi, M. Corman).
Kinetoterapia în afecţiunile geriatrice (M. Godorozea, M. Corman).
Stagiile de practică:
Practica kinetoterapeutică I,
Practica kinetoterapeutică II,
Practica de licenţă.
Disciplinele de învăţămînt (ciclul II):
Metode şi tehnici în terapia manuală;
Logopedia;
Neurorecuperarea şi terapia ocupaţională;
Terapia logopedică;
Kinesiologia medicală;
Bazele teoretice şi practice în nursing;
Terapia durerii în kinetoterapie.
Activitatea metodico – ştiinţifică
Activitatea didactică se efectuează conform cerinţelor fundamentale ale Reformei Învăţământului şi este reglementată prin Declaraţia de la Bologna.
Cadrele didactice au realizat curriculum-uri universitare la disciplinele individuale predate, au elaborat mai multe cursuri de lecţii pentru studenţi şi recomandări metodice în vederea susţinerii cu succes a tezelor de licenţă.
Perfecţionarea se face sistematic prin participarea acestora la diferite stagii, seminare şi traininguri internaţionale de perfecţionare profesională în domeniul kinetoterapiei.
Un obiectiv esenţial este dezvoltarea programei de cerectare sub toate aspectele aceteia cu antrenarea masteranzilor şi doctoranzilor în diverse proiecte de cercetare, lărgirea orizonturilor şi tematicilor de cercetare.
Colaborări şi Cooperări:
Catedra a stabilit relaţii de colaborare cu următoarele instituţii şi structuri: Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare; Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie al MS RM; Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” al Ministerului Sănătăţii; Spitalul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova.
Compartimente:
Profesorii catedrei realizează activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul recuperării soldate cu susţinerea tezelor de doctor în pedagogie pe următoarele compartimente: Recuperarea deficienţelor ortopedice la elevi; Recuperarea scoliozei elevilor din ciclul primar cu mijloacele educaţiei fizice; Recuperarea platipodiei la elevii ciclului gimnazial în procesul educaţiei fizice.
Membrii catedrei îşi propun să efectueze cercetări în următoarele direcţii: Recuperarea deficienţelor ortopedice la preşcolari; Metodologia formării de educaţie fizică la copii preşcolari cu nivel scăzut de dezvoltare fizică; Recuperarea deficienţelor neurologice; Studiul factorilor psihoemoţionali în neurorecuperare şi influenţa lor asupra riscului de căderi la pacienţii cu hemipareză post – AVC.