Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
COMISIA DE ADMITERE A USEFS
Președinte: Veaceslav Manolachi
rectorul USEFS, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice
Tel: (+373) 022 49 41 82
Vicepreședinte: Viorel Dorgan
profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice
Tel: (+373) 022 49 40 81
Secretar responsabil: Viorica Calugher
dr. conf. univ.
Tel: (+373) 022 31 05 89


PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE ADMITERE 2021
COMPLETEAZĂ CEREREA ON-LINE
APLICA AICI!