Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
CATEDRA MANAGEMENTUL CULTURII FIZICE
Şeful catedrei: Anatolie Budevici-Puiu
profesor universitar, doctor în istorie
Tel.: (+373) 022 31 04 28
E-mail: catedramcf@gmail.com


Catedra Managementul Culturii Fizice a fost fondată în anul 2005, prin ordinul Ministerului Educației, Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, la conducerea catedrei fiind numit dl Budevici-Puiu Anatolie, prof. univ. dr.
Catedra Managementul Culturii Fizice este o unitate structurală a Facultății de Sport (ciclul I) și a Facultății de Pedagogie (ciclul II) ale USEFS, ce organizează pregătirea superioară și cercetarea științifică în domeniul educației fizice și sportului, al managementului culturii fizice, într-un cadru universitar performant, axat pe principii de autonomie și libertate academică, potrivit legislației în vigoare.
De la fondarea catedrei și până în prezent, conducerea catedrei a fost asigurată de următoarele persoane: Liliana Budevici-Puiu, conf. univ. dr. (2007-2011); Gabriela Frunză, conf. univ. dr. (2011-2012); Moroșanu Raisa, prof. univ. dr. hab. (2012-2014).
Membrii catedrei:
1. Budevici-Puiu Anatolie, prof. univ. dr.;
2. Șavga Larisa, prof. univ. dr. hab.;
3. Triboi Vasile, prof. univ. dr.;
4. Budevici-Puiu Liliana, conf. univ. dr.;
5. Cușneriov Alexei, conf. univ. dr.;
6. Volcu Gheorghe, conf. univ. dr.;
7. Ceban Vasile, conf. univ. dr.;
8. Frunză-Danail Gabriela, conf. univ. dr.;
9. Volcu Irina, lector universitar dr.;
10. Amelicichin Ecaterina, lector universitar dr.;
11. Timuș Maria, lector universitar dr.;
12. Cireș Victoria, asistent universitar dr.;
13. Savin Alexandru, asistent universitar drd.;
14. Carp Ana, asistent universitar, drd.;
15. Gîdei Mariana asistent universitar, drd.;
16. Franț Ana, asistent universitar drd.;
La catedră sunt predate cursurile teoretice, practico-metodice la următoarele specialități, la ciclurile I și II de studii:
1000.1 Antrenament sportiv (A. Budevici-Puiu, L. Budevici-Puiu, V. Triboi, A. Cușneriov, V. Ceban, I. Volcu, A. Savin, M. Gîdei, A. Carp, A. Franț);
1000.2 Organizarea și dirijarea sportului (A. Budevici-Puiu, L. Budevici-Puiu, V. Triboi, A. Cușneriov, G. Volcu, V. Ceban, I. Volcu, E. Amelicichin, G. Frunză-Danail, V. Cireș, A. Savin, A. Carp, M. Gîdei, A. Franț);
1000.3 Fitness și programe de recreare (L. Budevici-Puiu, A. Cușneriov, G. Volcu, V. Ceban, I. Volcu, A. Carp);
0114.16 Educație fizică (L. Budevici-Puiu, A. Cușneriov, G. Volcu, I. Volcu, A. Carp);
1001.1 Kinetoterapie și terapie ocupațională (G. Volcu, V. Ceban,);
1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement (A. Cușneriov, G. Volcu, A. Carp);
1032.1 Securitate civilă și publică (G. Volcu, V. Ceban);
Ciclul II
Educație, management și marketing în sport (A. Budevici-Puiu, L. Șavga, L. Budevici-Puiu, V. Ceban, G. Volcu, E. Amelicichin, G. Frunză-Danail, I. Volcu, M. Timuș, V. Cireș, A. Savin, M. Gîdei, A. Franț);
Tehnologia antrenamentului sportiv (A. Budevici-Puiu, M. Timuș)
Tehnologii și management în fitness (M. Timuș)
Teoria și metodologia culturii fizice (M. Timuș).
Obiectivele prioritare ale activității catedrei sunt:
* consolidarea poziției de catedră performantă la nivel instituțional și național;
* dezvoltarea corpului profesoral didactic și de cercetare al catedrei în spiritul de înaltă responsabilitate profesională și civică;
* promovarea unui învățământ centrat pe student, bazat pe acțiune, creativitate și motivare;
* armonizarea și promovarea valorilor științifice, culturale și etice în comunitatea universitară, națională și internațională;
* realizarea de parteneriate durabile cu alte instituții academice de profil și cu mediul de afaceri.
Pe parcursul anilor, au fost elaborate și publicate peste 1350 de lucrări științifice și metodice (8 manuale, 22 monografii, 8 compendii, 82 îndrumare metodice, 20 material didactic, două enciclopedii și peste 1200 de articole științifice, teze și comunicări).
Sub conducerea profesorilor catedrei au fost susținute cu succes 19 teze de doctor în științe pedagogice.
În perioada 2008-2011, la catedră s-a desfășurat și implementat proiectul național „Managementul educației la distanță în contextul campusului virtual” (conducător de proiect - Anatolie Budevici-Puiu, prof. univ. dr.), la care au participat majoritatea membrilor catedrei.
În anul 2019 în cadrul catedrei a fost realizat proiectul național „Promovarea valorilor sportului național în comunitatea școlară”, din cadrul direcției strategice 16.06. „Patrimoniul național și dezvoltarea societății”, înscris în Registrul de stat al proiectelor din domeniile cercetării și inovării cu cifrul 19.00059.06.19 F/MS, (director de proiect - Liliana Budevici-Puiu, conf. univ. dr.).
Începând cu anul 2020, în cadrul catedrei se realizează proiectul „Concepția integrată a sportului național: buna guvernanță, protejarea minorilor, combaterea dopajului și a corupției”, din cadrul direcției strategice „Patrimoniul național și dezvoltarea societății”, înscris în Registrul de stat al proiectelor din domeniile cercetării și inovării cu cifrul 20.80009.0807.40, (director de proiect - Liliana Budevici-Puiu, conf. univ. dr.).
Se află în derulare și proiectul de cercetare din cadrul programelor de postdoctorat 2020 a membrului catedrei Liliana Budevici-Puiu „Teoria și praxiologia pregătirii manageriale-legislative-sportive a specialiștilor din domeniu în societatea cunoașterii” cu cifrul nr. 20.00208.1908.08, la specialitatea 533.04 Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație.
În domeniul relațiilor naționale, internaționale și cu mediul de afaceri, Catedra Managementul Culturii Fizice colaborează și cooperează cu instituții academice de prestigiu din țară și de peste hotare. Ca obiectiv strategic prioritar catedra își planifică încheierea și dezvoltarea parteneriatelor cu alte universități naționale și internaționale, precum și cu organizații economice și sportive, pentru facilitarea derulării proceselor educaționale și a celor de cercetare științifică.

IMAGINEA CATEDREI MCF

Galerie Foto