Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CONSILIUL ŞTIINŢIFIC
Preşedinte: Liliana Budevici-Puiu,
conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe pedagogice
Tel.: (+373) 022 49 74 33

Cercetarea ştiinţifică şi performanţa sportivă sunt componente esenţiale ale activităţii membrilor comunităţii academice. Acestea reprezintă o obligaţie de bază a fiecărui cadru didactic şi constituie un criteriu important de evaluare a calificării şi profesionalismului acestuia.
Activitatea Consiliului ştiinţific al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport urmăreşte promovarea cercetării ştiinţifice, a performanţei sportive la standarde calitative recunoscute prin integrarea în programele naţionale şi internaţionale, accesul la publicaţiile naţionale şi internaţionale, obţinerea unor venituri suplimentare pentru dezvoltarea universităţii.
Membrii Consiliului ştiinţific sunt:
Budevici-Puiu L., conf. univ. dr., preşedinte;
Dorgan V., prof. univ. dr. hab.;
Carp I., prof. univ. dr.;
Jurat V., conf. univ. dr.;
Povestca L., prof. univ. dr.;
Amelicichin E., metodistă, Departamentul Studii;
Șaragov N., lector universitar.
Pentru realizarea misiunii sale de bază, Consiliul ştiinţific al USEFS organizează şi susţine dezvoltarea direcţiilor sale de cercetare ştiinţifică prin: acumularea de cunoştinţe noi şi valorificarea acestora sub formă de publicaţii, comunicări, creaţii de autor, con-tracte etc.; participarea constantă şi nemijlocită la programe de cercetare interne şi internaţionale; sporirea prestigiului ştiinţific şi sportiv al universităţii la nivel naţional şi internaţional.

Plan de activitate a consiliul stiintific USEFS 2017-2018

Metodologie de alegere a membrilor Consiliului Ştiinţific şi ai Consiliului Şcolii doctorale ale USEFS

Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului științific al USEFS