Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
CONSILIUL ŞTIINŢIFIC
Preşedinte: Liliana Budevici-Puiu,
profesor universitar, doctor în ştiinţe pedagogice
Tel.: (+373) 022 49 74 33

Cercetarea stiințifică şi de performanță sportivă sunt componente esenţiale ale activității membrilor comunității academice. Acestea reprezintă o obligație de bază a fiecarui cadru didactic şi constituie un criteriu important de evaluare a calificării şi profesionalismului acestuia.
Activitatea Consiliului Științific al Universităţii de Stat de Educație Fizică şi Sport urmăreşte promovarea cercetării ştiințifice, a performanței sportive la standarde calitative recunoscute prin integrarea în programele naționale şi internaționale, accesul la publicațiile naționale şi internaționale, obținerea unor venituri suplimentare pentru dezvoltarea universității.
Componența Consiliului Științific este:
Budevici-Puiu Liliana, prof.univ., dr.hab. - președinte
Dorgan Viorel, prof.univ., dr. hab. - prim-prorector;
Povestca Lazari, prof.univ., dr. - șef Departamentul atletism, natație și turism;
Jurat Valeriu, prof.univ., dr. - director Școala doctorală;
Budevici-Puiu Anatolie, prof.univ., dr. - șef CCȘEF;
Stratulat Serghei, doctorand, an. III;
Lungu Ecaterina, secretar.
Pentru realizarea misiunii sale de bază, Consiliul ştiinţific al USEFS organizează şi susţine dezvoltarea direcţiilor sale de cercetare ştiintifică prin: acumularea de cunoştinţe noi și valorificarea acestora sub formă de publicaţii, comunicări, creații de autor, contracte etc.; participarea constantă şi nemijlociă la programe de cercetare interne, naționale şi internaționale; sporirea prestigiului ştiințific şi sportiv al universității la nivel național şi internațional. De asemenea coordonează cu:
• realizarea planului operaţional pentru cercetarea ştiinţifică,
• organizarea procesului de admitere la Ciclul III,
• planificarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi inovare a corpului profesoral ştiiţifico-didactic,
• aprobarea planului editorial al publicațiilor științifice,
• organizarea Congresului Ştiinţific Internaţional, USEFS “SPORT, OLIMPISM, SĂNĂTATE”,
• asigurarea cu suporturi ştiinţifico-didactice a procesului de studii (Ciclul I, II, III),
• aprobarea planificării activității Bibliotecii Ştiinţifice USEFS,
• sporirea producției științifice (cărți, monografii, manuale, articole publicate în edituri și reviste naționale și internaționale de prestigiu),
• avizarea Planului operaţional pentru cercetarea ştiinţifică,
• aprobarea granturilor doctorale obţinute de conducătorii de doctorat,
• aprobarea temelor, conducătorilor şi consultanţilor ştiinţifici la tezele de doctorat, inclusiv şi a comisiilor de îndrumare,
• realizarea activităţii Seminarului Ştiinţific de Profil,
• evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi inovare a corpului profesoral ştiiţifico-didactic.

Plan operational pentru cercetare stiintifica 2023-2024

Plan de activtate al consiliului tiintific USEFS 2023-2024

Raport anual_ finantare USEFS

Plan operational pentru cercetare stiintifica 2022-2023

Plan editorial al publicatiilor stiintifice in USEFS 2022-2023

Plan de activitate a consiliului stiintific USEFS 2022-2023

Plan de activitate a consiliul stiintific USEFS 2017-2018

Metodologie de alegere a membrilor Consiliului Ştiinţific şi ai Consiliului Şcolii doctorale ale USEFS

Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului științific al USEFS