Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri

• СТРАТЕГИЯ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

• МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗМА И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА СПОРТСМЕНОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

• Elaborarea si implementarea managementului educatiei la distanta in contextul campusului virtual

• Implementarea tehnologiilor informationale si sistemelor de comunicare in educatie

• Caile de prevenire a fenomenelor de coruptie la USEFS

• Rezultatele activitatii corpului profesoral – didactic al USEFS

• Strategiile corpului profesoral-didactic al USEFS