Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
Misiunea Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport este de a realiza activitatea de cercetare şi de învăţământ la standarde de excelenţă naţionale şi internaţionale prin;
• formarea, dezvoltarea şi diseminarea valorilor noii societăţi bazate pe cunoaştere;
• formarea specialiştilor în domeniul culturii fizice, de înaltă performanţă, prin oferirea de programe de studii creative, care să integreze rezultatele cercetării ştiinţifice şi să contribuie la dezvoltarea intelectuală a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor;
• generarea de calificări competitive în formarea universitară şi postuniversitară;
• realizarea de parteneriate durabile cu alte organizaţii din mediul academic şi de afaceri;
• integrarea Centrului Ştiinţific al USEFS, a şcolilor doctorale în reţele europene de excelenţă şi realizarea de cercetări fundamentale şi aplicative generatoare de cunoştinţe;
• dezvoltarea unui corp profesoral şi de cercetare de înaltă responsabilitate profesională şi civică;
• promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi etice în comunitatea naţională şi internaţională.