Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CATEDRA DE NATAŢIE ŞI TURISM
Şef de catedră: Vasile Mindrigan
conferenţiar universitar, doctor оn ştiinţe pedagogice
Tel.: (+373) 022 24 22 44
E-mail: catedra-natatie@mail.ru
https://www.facebook.com/cnt.usefs.5?sk=wall

Catedra de nataţie şi turism a fost fondată în anul 1977. Din momentul înfiinţării pînă în prezent, catedra a acumulat o bogată experienţă în domeniu, completîndu-şi potenţialul ştiinţifico-pedagogic cu cadre didactice de înaltă calificare, care şi-au perfecţionat măiestria la centrele universitare din Moscova, Kiev, Sankt-Petersburg.
Obiectivul de bază al catedrei constă în a oferi studenţilor cunoştinţe care să înlesnească formarea deprinderilor profesional-pedagogice, a asigura însuşirea tehnicii înotului, a metodelor ştiinţifice de instruire şi antrenament, pentru ca, ulterior, să fie aplicate în cadrul lecţiilor de înot în scopul pregătirii sportivilor de performaţă şi al propagării înotului în masă.
Un aspect important al activităţii catedrei este studierea turismului sportiv, în vederea obţinerii unora dintre cele mai solicitate şi actuale specialităţi: Serviciii hoteliere, turism și agrement (ciclul I) şi Tehnologii ale managementului turistic (ciclul II).
Performanţe sportive
Pe parcursul anilor, catedra a format şi a promovat personalităţi notorii, care s-au afirmat în diverse domenii de activitate: ştiinţă, învăţămînt, sport.
Buna pregătire profesională a studenţilor axată pe înalta calificare în domeniu, participarea la activităţile sportive de diferite niveluri asigură prestigiul catedrei.
Mulţi dintre ei au devenit antrenori emeriţi şi maeştri ai sportului ai Republicii Moldova: G. Solonenco, A. Postovoi, L. Pohilenco, A. Gulico, A. Tudose, V. Strogov, E. Stupac, G. Osipov, V. Spiţin, V. Melnicov ş.a.
Discipolii catedrei au devenit sportivi de performanţă: I. Başcatov, S. Mariniuc —premianţi la Jocurile Olimpice; S.Marcoci şi A.Vdovin — maeştri internaţionali ai sportului, premianţi la Jocurile Olimpice şi Campionatele Mondiale.
Membrii catedrei:
1. Mindrigan Vasile, conf. univ. dr., şeful catedrei;
2. Rоşneac Boris, prof. univ. dr.;
3. Botnarenco Tudor, prof. univ. dr.;
4. Solonenco Grigore, conf. univ., Antrenor emerit al RM;
5. Diacenco Eugenia, conf. univ. dr.;
6. Stepanova Natalia, dr. lector superior;
7. Onoi Mihail, dr. în ştiinţe pedagogice, lector universitar;
8. Scorţenschi Dumitru, dr. lector universitar;
9. Grosu Maria, dr. lector universitar;
10. Jomiru Irina, lector universitar;
11. Arhiri Isai, lector universitar.
Specialităţile în cadrul catedrei
Ciclul I - Serviciii hoteliere, turism și agrement, Educaţie fizică şi sport.
Ciclul II - Tehnologii şi management în turism, Tehnologia antrenamentului sportiv.
Pentru asigurarea procesului instructiv-educativ, la catedră sunt stabilite următoarele comisii:
- pentru activitatea didactică:
V. Mindrigan, conf. univ. dr., preşedinte;
E. Diacenco, conf. univ dr., membru.
- pentru calitatea studiilor:c
V. Mindrigan, conf. univ. dr., preşedinte;
E.Diacenco, conf. univ. dr., membru;
M. Onoi, dr. în ştiinţe pedagogice, lector universitar, membru.
- pentru activitatea ştiințifică:
T. Botnarenco, prof. univ., dr., preşedinte;
M. Onoi, dr. în ştiinţe pedagogice, lector universitar, membru.
- pentru activitatea sportivă:
G. Solonenco, conf. univ, Antrenor emerit al RM, preşedinte;
I. Jomiru, lector universitar, membru.
Cercetările ştiinţifice ale membrilor catedrei se desfăşoară în două direcţii:
- Perfecţionarea sistemului de antrenament sportiv în nataţie la diferite etape de pregătire.
- Perfecţionarea conţinutului de studii în instituţiile de învăţămînt superior pentru pregătirea specialiştilor în domeniul nataţiei şi turismului.
Activitatea metodico-ştiinţifică
Membrii catedrei acordă o atenţie deosebită activităţii metodico-ştiinţifice, elaborînd pînă în prezent peste 300 lucrări metodico-ştiinţifice.
La catedră, au fost susţinute 35 teze de doctor în ştiinţe pedagogice, 8 persoane îşi continuă studiile la doctorat.
Catedra de nataţie şi turism este dotată cu un laborator metodico-ştiinţific, ce dispune de aparataj performant pentru organizarea cercetărilor ştiinţifice, în scopul perfecţionării procesului de pregătire a sportivilor de performanţă şi a cadrelor didactice în domeniul înotului şi turismului.
Baza tehnico-materială a Catedrei de nataţie şi turism este concentrată la Bazinul de înot (str. 31 August 1989, nr.78).
Actualmente, bazinul constituie un centru republican de sporturi nautice, înzestrat cu utilaj necesar pentru pregătirea cadrelor profesionale în domeniul dat.
Galerie Foto
2017-2018

2016-2017