Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
COMISIA SPECIALIZATĂ A USEFS DE RECUNOAȘTEREA STUDIILOR ÎN STRĂINĂTATE
Tel. (+ 373) 022 31 05 89

În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.638 din 16.05.2018 cu privire la aprobarea Metodologiei cu privire la recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate pentru continuarea studiilor în instituțiile de învățământ profesional tehnic din RM și ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1140 din 24.07.2018 cu privire la aprobarea Centrelor de perfectare a actelor de studii eliberate de instituțiile de învățământ din raioanele de Est ale Republicii Moldova și or. Bender și domeniile de formare profesională pentru care acestea vor realiza procedura de perfectare, ORDON:

A aproba componența nominală a Comisiei specializate responsabile de realizarea procedurii de recunoaștere și echivalare a perioadei de studii efectuate în străinătate, după cum urmează:

Dorgan Viorel, dr.hab., prof.univ. prorector pentru activitate didactică – președinte al Comisiei
Calugher Viorica, dr., conf.univ., director al Departamentului studii – vicepreședintele Comisiei
Braniște Gheorghe, dr., conf.univ., șeful catedrei Bazele teoretice și metodologice ale culturii fizice – secretarul Comisiei
Agapii Eugen, dr., conf.univ. – membrul Comisiei
Nastas Adrian, dr., conf.univ. – membrul Comisiei

Telefon de contact: 022310589