Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
ACTE NORMATIVE

REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA RECUNOAŞTEREA, CLASIFICAREA ŞI EVIDENŢA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE

REGULAMENT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

REGULAMENTUL DE EDITARE ŞI DIFUZARE AL REVISTEI UNIVERSITARE
„ŞTIINŢA CULTURII FIZICE”

REGULAMENTUL PRIVIND PUBLICAŢIILE ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE