Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
ACTE NORMATIVE

REGULAMENT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

REGULAMENTUL DE EDITARE ŞI DIFUZARE AL REVISTEI UNIVERSITARE
„ŞTIINŢA CULTURII FIZICE”

REGULAMENTUL PRIVIND PUBLICAŢIILE ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE