Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
ACTE NORMATIVE

REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA RECUNOAŞTEREA, CLASIFICAREA ŞI EVIDENŢA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE

REGULAMENT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

REGULAMENTUL DE EDITARE ŞI DIFUZARE AL REVISTEI UNIVERSITARE
„ŞTIINŢA CULTURII FIZICE”

REGULAMENTUL PRIVIND PUBLICAŢIILE ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE