Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
Viziunea USEFS este de a fi lider în învăţământul şi cercetarea ştiinţifică din domeniul culturii fizice din Republica Moldova, de a se identifica printre instituţiile de referinţă la nivel european în realizarea, formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale, a aptitudinilor şi abilităţilor necesare unui traseu profesional performant.