Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
PROGRAMUL ERASMUS+
Nina CEBOTARU, drd., asistent univ.,
catedra Kinetoterapie - coordonator instituţional ERASMUS

Telefon: (+373) 068 12 14 90

Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport în Europa. Cu un buget de miliarde euro, complementat din partea instrumentelor UE adiționale, programul va oferi unui număr de peste 10 milioane de persoane posibilitatea de a studia, de a se forma și de a dobândi experiență în străinătate.
Actualul Program Erasmus+, care se derulează în perioada 2021-2027 se adresează persoanelor de toate vârstele și își propune să devină mai incluziv, mai digital, mai verde și să susțină rezilența procesului educației în condiții pandemice.
Programul Erasmus+ oferă universităților europene posibilitatea să încheie parteneriate cu instituții de învățământ superior din afara UE și să elaboreze programe de mobilitate, programe de cooperare internațională pentru consolidarea capacităților și dezvoltarea personalului didactic în țări din afara spațiului European comun.
În domeniul învățământului superior Programul Erasmus+ are ca obiectiv general:
• mobilitatea studenţilor și cadrelor didactice universitare, precum și a personalului administrativ din instituțiile de învățământ superior.
Mobilitatea studenților:
* perioadă de studiu în străinătate la o instituție de învățământ superior (HEI) parteneră;
* un stagiu (perioadă de practică) în străinătate, într-o instituție de profil sau în orice alt loc de muncă relevant.
Mobilitatea personalului:
* perioade de predare: această activitate permite cadrelor didactice din instituțiile de învățământ superior să predea la o instituție de învățământ superior parteneră din străinătate. Mobilitatea personalului în scopul predării poate avea loc în orice domeniu/disciplină academică.
* perioade de formare: această activitate sprijină dezvoltarea profesională a personalului didactic și auxiliar din instituțiile de învățământ superior, sub forma unor evenimente de formare în străinătate (cu excepția conferințelor) și a unor perioade de observare directă la locul de muncă/formare într-o instituție de învățământ superior parteneră sau într-o altă organizație relevantă din străinătate.

În conformitate cu Hotărârea Senatului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, proces- verbal nr.3 din 03.12.2019 cu privire la componenţa Comisiei Instituţionale Erasmus şi a Comisiilor Erasmus pe facultăţi, a fost emis ORDINUL la desemnarea Comisiilor Erasmus Nr.69 din 09.12.2019:
A aproba componenţa Comisiilor Erasmus, după cum urmează:

COMISIA INSTITUŢIONALĂ ERASMUS

Nina CEBOTARU, drd., asistent univ., catedra Kinetoterapie - coordonator instituţional ERASMUS
MEMBRII COMISIEI

Anatolie BUDEVICI-PUIU, dr., prof.univ.
Irina DELIPOVICI, dr., lector univ.
Victor MANOLACHI dr., conf.univ.
Natalia NASTAS, drd., .asistent univ.
Ecaterina LUNGU, drd.
COMISIILE ERASMUS PE FACULTĂŢI

FACULTATEA SPORT:
Elena MOCROUSOV, dr., conf.univ. (coordonator)
Anatolie BUDEVICI-PUIU, dr, prof.univ.
Vasile TRIBOI, dr, prof.univ.
Natalia NASTAS, drd, asistent univ.
Elvira RÎŞCOVAIA, studentă

FACULTATEA PEDAGOGIE:
Gheorghe BRANIŞTE, dr, conf. univ. (coordonator)
Mihai ONOI, dr, conf. univ.
Artur LEŞCO, dr, lector univ.
Ecaterina LUNGU, drd.

FACULTATEA PROTECŢIE, PAZĂ ŞI SECURITATE:
Victor MANOLACHI, dr, conf.univ. (coordonator)
Sergiu CERNOMOREŢ, dr, conf.univ.
Mihai DRĂNICERU, drd, asistent univ.
Iana ŢONU, studentă

FACULTATEA KINETOTERAPIE:
Irina DELIPOVICI, dr, lector univ. (coordonator)
Victor BUFTEA, dr. hab, conf.univ.
Eugeniu AGAPII, dr, conf.univ.
Vasile CEBOTARU, drd, asistent univ.