Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri

DIRECȚII DE CERCETARE

Direcţiile de cercetare ştiinţifică ale Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport:
1. Aspecte filosofice, socioeconomice, juridice și manageriale ale culturii fizice.
2. Educația fizică în sistemul de învățămînt. Pregătirea profesională a cadrelor.
3. Tehnologii inovaționale și bazele științifico-metodice ale sistemului contemporan de pregătire a sportivilor.
4. Medicină sportivă, kinetoterapie și cultură fizică recreativă.