Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri

DIRECȚII DE CERCETARE

Direcţiile de cercetare ştiinţifică ale Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport:
1. Aspecte filosofice, socioeconomice, juridice și manageriale ale culturii fizice.
2. Educația fizică în sistemul de învățămînt. Pregătirea profesională a cadrelor.
3. Tehnologii inovaționale și bazele științifico-metodice ale sistemului contemporan de pregătire a sportivilor.
4. Medicină sportivă, kinetoterapie și cultură fizică recreativă.
5. Pregătirea complexă a personalului pentru serviciile ce asigură securitatea națională și publică.