Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ

Tel.: +373 69 05 35 23; +373 (22) 49 40 81; +373 (22) 31 05 89
E-mail: natalia_putin@yahoo.com

Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională (CDSI) activează conform articolului 104 din Codul educației nr.152 din 17.07.2014.
Pentru soluționarea competentă și eficientă a problemelor strategice în dezvoltarea instituțională, CDSI este format din profesori, economiști, juriști și manageri de înaltă calificare şi are următoarea componenţă:
1.Doga Anatolie avocat,«Cabinetul Avocatului Doga Anatolie»,Chișinău,expert extern, ales de Senatul universitar preşedinte;
2.Putin Natalia, lector universitar la Catedra de ştiinţe psihopedagogice şi socioumanistice a USEFS, secretar;
3.Manolachi Veaceslav, rectorul USEFS, prof univ., dr. hab., Antrenor Emerit al Republicii Moldova, Maestru al sportului, membru;
4.Briceac Ion, director al direcţiei juridice ÎS "Calea Ferată" Moldova, desemnat de Ministerul Educației,Culturii, și Cercetării membru;
5.Borțoi Svetlana, specialist principal, şef-adjunct de direcţie a Ministerului Finanțelor, elaboratoare şi coordonatoare a proiectelor de acte normative, planificări strategice,desemnată de Ministerul Educației,Culturii, și Cercetării membru;
6.Sîrbu Ion, șef Direcție Audit I,Direcția generală audit IV,din cadrul Curții de Conturi, desemnat de Ministerul Finanțelor membru;
7.Pîrlii Ina, lector universitar la Catedra de drept a USEFS, membru;
8.Braniște Stela șef Direcție Relații Internaționale,expert extern Ministerul Justiției al Republicii Moldova,ales de Senatul universitar membru;
9.Toma Andrei, prorector responsabil pentru logistică și probleme financiare, USEFS, membru.
Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională coordonează elaborarea Planului de dezvoltare strategică instituţională, monitorizează şi evaluează eficienţa resurselor financiare, aprobă contractul-tip de studii şi cuantumul taxelor de studii, asigură managementul privind drepturile de proprietate intelectuală şi de transfer tehnologic, ea decizii, cu avizul favorabil al Senatului, privind:
- dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului instituţiei;
- iniţierea şi închiderea programelor de studii;
- metodologia de salarizare şi stimulare a personalului;
- activităţile de antreprenoriat, parteneriatele public-private şi cooperarea cu mediul de afaceri;
- angajarea în consorţii şi fuzionarea cu alte instituţii de învăţămînt superior.
O altă atribuţie a Consiliului constă în organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru postul de rector în conformitate cu Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a alegerilor.