Meniul Principal

Prezentare

Biblioteca

Senat

Cercetare

Sistemul de management al calităţii

Facultăţi

Catedre

Educaţie & Sport

Centrul de ghidare

Ştiinţa

Conferința științifică internațională 2015

Relaţii Internaţionale

Un. Dunărea de Jos din Galaţi

Alte Structuri

Galerie Foto

Galerie VideoNoi 2014
19

Seminarul metodico-ştiinţific

Probleme actuale de formare a competenţelor profesionale la specialităţile: SCOP, SSP şi SA, prin prisma standardelor europene. (Galerie foto & Galerie video)...

......


22.09.2016


21.09.2016


21.09.2016


15.09.2016


13.09.2016


09.09.2016


09.09.2016


08.09.2016
A V I Z !
Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport (str. Andrei Doga, 22) anunță înscrierea copiilor (băieți, fete) cu vîrsta cuprinsă între 6-8 / 9-12 ani, cu domiciliul în mun. Chișinău, pentru a practica jocul de fotbal.
Informații suplimentare direct la înscrierea copiilor!
Ne contactați la tel: 022 31-04-31 / 069 738 350
(antrenor, Boris Cojocaru)

Vă așteptăm cu drag.07.09.2016
A V I Z !
Miercuri 14 septembrie, ora 14.15 în auditoriul 138, va avea loc Conferinţa de repartizare la stagiul de practică pentru studenţii anului IV (401,402,403) specialitatea „Educaţie fizică şi sport”.
Prezenţa obligatorie.

Decanatul Facultăţii de Sport

06.06.2016


02.06.2016


30.05.2016
DRAGI ABSOLVENȚI !!!
Rectoratul în colaborare cu Senatul studențesc, Vă invită la manifestarea "Absolventul USEFS-2016", care va avea loc în data de 23 iunie curent cu începere de la ora 9:30 în scuarul sălii de conferințe.
- 9:30 - deschiderea oficială;
- 9:45 - concert cu vedete în devenire, studenți ai
Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
- 10:20 - festivitatea oficială.

Vă așteptăm cu drag.25.05.2016


06.05.2016


06.05.2016


20.04.2016


19.04.2016


18.04.2016


12.04.2016


25.03.2016


24.02.2016


22.02.2016


05.02.2016


22.01.2016


19.01.2016


10.12.2015


20.11.2015


16.11.2015


11.11.2015


11.11.2015


06.11.2015


03.11.2015


23.10.2015


23.10.2015


12.10.2015


12.10.2015
Campionatul USEFS la baschet masculin se va desfășura în perioada
20-22 octombrie 2015 în complexul sportiv al USEFS zilnic de la 14:00
Arbitru principal
Andrei Rotaru


09.10.2015


05.10.2015


30.09.2015


24.09.2015


22.09.2015


18.09.2015


11.09.2015
Vrei o bursă de studii în Europa?
Vino la
                                Information Day ERASMUS+

                                                                                               

10.09.2015
Conferința 2015


09.09.2015
ANUNȚ DOCTORANZI USEFS
   La data de 23 octombrie 2015, ora 12.00, în cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific al USEFS, doctoranzii USEFS vor prezenta Raportul privind realizarea programului individual de activitate pentru a fi promovaţi în noul an de studii.
                                                                                               

09.09.2015
ORARUL
             EXAMENELOR DE PROMOVARE LA DOCTORAT
                                                                                               

04.09.2015
O R D I N
     cu privire "La concurs de alergări pe teren variat (Cros)-2015"
                                                                                               

27.07.2015
REZULTATELE LICENȚĂ - 2015 - GALATI
             Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România
    Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti
                              EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

                                                                                               

24.06.2015
INSTRUCŢIUNEA
privind măsurile de apărare împotriva incendiilor
în Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport


                                                                                               

19.06.2015
RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA RECTORULUI UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT (anul universitar 2014-2015)

                                                                                               

03.06.2015
DRAGI ABSOLVENȚI !!!
Rectoratul în colaborare cu Senatul studențesc, Vă invită la manifestarea "Absolventul USEFS-2015", care va avea loc în data de 22 iunie curent cu începere de la ora 9:30 în scuarul sălii de conferințe.
- 9:30 - deschiderea oficială;
- 9:45 - concert cu vedete în devenire, studenți ai Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
- 10:20 - festivitatea oficială.

Vă așteptăm cu drag.
                                                                                               


20.05.2015
A V I Z !!!
JOI, 21 MAI, ORA 7.30, LA STADIONUL DINAMO AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU (STR. A. ȘCIUSEV, 106) SE VA DESFĂȘURA EXAMENUL PRACTIC DE BACALAUREAT LA PROFILUL “SPORT”
                                                                                                         

12.05.2015
CENTRUL DE GHIDARE ŞI CONSILIERE ÎN CARIERĂ AL UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT vă anunță despre oferta de odihnă în tabăra de vară.

                                                                                                         

11.05.2015
Se anunţă etapa a II-a de admitere la Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism pentru anul de studii 2015-2016

                                                                                                         

30.04.2015
FORUMUL MESERIILOR / PROFESIILOR
CENTRUL UNIVERSITAR DE GHIDARE ŞI CONSILIERE ÎN CARIERĂ al UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT VĂ INFORMEAZĂ
                                                                                               

28.04.2015
EVENIMENTUL „ZIUA UŞILOR DESCHISE”, ediţia a I-a
Totalizarea activităţilor din cadrul evenimentului “Ziua uşilor deschise” în USEFS din 26 martie 2015
                                                                                               

23.04.2015
Conferinţa ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
„Dimensiuni ştiinţifico metodice ale asigurării procesului educaţional în învăţământul superior din domeniul educaţiei fizice şi sportului”
                                                                                               

22.04.2015
ORARUL DESFĂŞURĂRII EXAMENELOR DE PROMOVARE LA DOCTORAT

                                                                                                         

19.03.2015
ANUNȚ
USEFS anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de preşedinte al Consiliului Ştiinţific USEFS
                                                                                               

14.03.2015
Vizita lui Nicolae Valuev, sportiv de calibru internațional la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

                                                                                               

22.12.2014
A T E N Ţ I E !!!
Restanţierii de la bacalaureat (anii 2011-2014) sunt invitaţi la secţia studii, bir. 220, cu buletinul şi cu copia atestatului/diplomei pentru a depune cererea de lichidare a restanţelor la bacalaureat.
                                                                                               

19.11.2014
Seminarul metodico-ştiinţific
Probleme actuale de formare a competenţelor profesionale la specialităţile: Securitate Civilă şi Ordine Publică (SCOP), Servicii de Securitate a Proprietăţii (SSP) şi Servicii Antiincendii (SA), prin prisma standardelor europene. (Galerie foto & Galerie video)
                                                                                                         

26.11.2014
HOTĂRÎREA
Senatului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport „Cu privire la activitatea ştiinţifică a corpului profesoral-didactic, a masteranzilor şi a doctoranzilor USEFS în anul 2014"
                                                                                               

25.11.2014
ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ A CORPULUI PROFESORAL-DIDACTIC ŞI A DOCTORANZILOR USEFS ÎN ANUL 2014

                                                                                               

03.11.2014
Miss Universitate 2014

                                                                                               

11.09.2014
A V I Z - doctoranzi USEFS
Pe data de 29 octombrie 2014, ora 14.00, în cadrul Şedinţei Consiliului Ştiinţific al Centrului Ştiinţific USEFS se va desfăşura atestarea anuală a doctoranzilor USEFS şi se vor audia Rapoartele acestora în baza cărora vor fi promovaţi în noul an de studii.
                                                                                               

11.09.2014
ORARUL DESFĂŞURĂRII EXAMENELOR DE PROMOVARE LA DOCTORAT

                                                                                               

01.09.2014
Concurs pentru admiterea la studii prin doctorat şi postdoctorat 2014-2015

                                                                                               

12.08.2014
Ordinul cu privire la înmatricularea candidaţilor secţiei zi
studii din buget - 2014


                                                                                               

24.06.2014
RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA RECTORULUI UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT (anul universitar 2013-2014)

                                                                                               

16.05.2014
POZE - Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Studenţească

                                                                                               

15.04.2014
ORAR - DOCTORAT
Orarul desfăşurării examenelor de promovare la doctorat...
                                                                                               

28.11.2013
Seminarul metodico-ştiinţific "Pregătirea specialiştilor din domeniul Protecţie, Pază şi Securitate: realităţi, tendinţe, necesităţi"

                                                                                               

04.11.2013
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Probleme actuale privind perfecţionarea sistemului de învăţămînt în domeniul culturii fizice"

                                                                                               

20.09.2013
În atenţia doctoranzilor USEFS
Pe data de 24 octombrie 2013, ora 14.00, în cadrul Şedinţei Consiliului Ştiinţific al Centrului Ştiinţific USEFS se va examina şi aproba atestarea anuală a doctoranzilor şi promovarea în noul an de studii.
                                                                                               

02.09.2013
Admitere la studii prin doctorat şi postdoctorat
În conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi a postdoctoratului, p.18 (Hotărîrea Guvernului nr.173 din 18.02.2008), Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport informează despre organizarea concursului de admitere la studii prin doctorat şi postdoctorat...
                                                                                               

14.08.2013
USEFS anunţă înmatricularea la Cursurile de iniţiere în specialitate
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport anunţă înmatricularea la Cursurile de iniţiere în specialitate organizate pentru categoriile de candidaţi care doresc sa îşi continui studiile la specialităţile...
                                                                                               

05.08.2013
Admiterea 2013
Rezultatele la admiterea USEFS 2013...
                                                                                               

02.07.2013
În atenţia restanţierilor la examenul de bacalaureat
Susţinerea suplimentară a examenelor de bacalaureat se va desfăşura în perioada 15-20 iulie...
                                                                                               

21.05.2013
ORAR - BACALAUREAT
Orarul examenelor la proba practică, disciplina "Educaţie Fizică"...
                                                                                               

04.12.2012
STRATEGIE 2013-2020
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A CULTURII FIZICE ŞI SPORTULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA (2013-2020)...
                                                                                               

14.11.2012
Conferinţa ştiinţifică internaţională a doctoranzilor

"Cultura fizică: Probleme ştiinţifice ale învăţămîntului şi sportului"
Ediţia a VII-a
16-17 noiembrie 2012

                                                                                               

17.09.2012
Crosul tradiţional - USEFS
Crosul tradiţional al USEFS cu genericul “Toamna de Aur”, rezervat studenţilor tuturor formelor de învăţămînt, cadrelor didactice şi personalului auxiliar...
                                                                                               

10.05.2012
Masteranzii anului II, specialitatea “Loisir-fitness”
Masteranzii anului II, specialitatea “Loisir-fitness”, facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti a Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi, vor desfăşura modular orele la disiplina Refacere şi recuperare în activităţile...
                                                                                               
© 2012 - 2016 UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Concept şi design: Lascov E-mail:
Vizitatori unici:
Total vizite: