Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CATEDRA DE ATLETISM
Şef de catedră: Lazari Povestca
profesor universitar, doctor în științe pedagogice,
Antrenor Emerit al Republicii Moldova
Telefon: (+373) 022 49 41 11
E-mail: atletism.usefs@mail.ru
https://www.facebook.com/catedra.atletism.9

Catedra de Atletism a fost fondată în anul 1950 în cadrul Universității Pedagogice „Ion Creangă” din Chișinău și este una dintre cele mai vechi subdiviziuni ale universității, constituind un centru științifico-metodic de pregătire a cadrelor în domeniul culturii fizice și sportului.
În diferite perioade, la catedră au activat (unii iși continuă activitatea și în prezent) cadre didactice de un înalt profesionalism, în trecut sportivi de performanță: Igor Delazari, Artur Erohin, Constantin Scripcenco, Anatolii Gorbunov, Iurii Cupțov, Alexandr Gorașcenco, Andrei Lazu, Svetlana Svecla; Antrenori emeriți ai Republicii Moldova: Nicolai Curennoi, Artur Erohin, Valentin Galcinschi, Nicolai Cașeli, Vasilii Losev, Alexandr Slivco, Grigore Iliin, Constantin Scripcenco, Lazari Povestca, Anatolii Stativca, Petru Bria.
Membrii catedrei:
1. Povestca Lazari, prof. univ. dr., șeful catedrei, AE al RM;
2. Iliin Grigore, prof. univ. dr., AE al RM;
3. Scripcenco Constantin, prof. univ. dr., AE al RM;
4. Gorașcenco Alexandr, conf. univ. dr.;
5. Cupțov Iurii, conf. univ. dr.;
6. Mruț Ivan, conf. univ. dr.;
7. Cravciuc Gheorghe, asistent universitar;
8. Svecla Svetlana, asistent universitar;
9. Zubic Silvia, asistent universitar;
10. Stativca Anatolii, asistent universitar, AE al RM
11. Bria Petru, asistent universitar, AE al RM.
Performanțe sportive. Un mare număr de absolvenți ai USEFS care și-au perfecționat măiestria sportivă la Catedra de Atletism au participat la Jocurile Olimpice (Victor Bolșov, Abram Crivoșeev, Valentina Maslovscaia-Bolșova, Olga Bolșova, Vadim Zadoinov, Valentina Enachi, Ina Gliznuța, Fedosei Ciumacenco, Roman Rozna, Vladimir Letnicov, surorile Marina și Zalina Marghiev, Serghei Marghiev, Vitalii Cerches, Alexandra Camenșcic, Ion Bucșa, Bogdan Macovei, Vasile Gherghi, Iaroslav Mușinschi, Roman Prodius, Olesea Cojuhari, Victor Pînzaru, Dimitriana Surdu) și la competiții internaționale de cel mai înalt rang (Igor Delazari, Artur Erohin, Anatolii Ovseenco, Andrei Gamali, Svetlana Gusicova, Gheorghii Vdovin, Anatolii Mamontov, Veaceslav Lîsenco, Anatolii Radu, Ion Ghițoi, Anatolii Gorbunov, Valerii Belan, Larisa Andrieș–Cuzilencova, Alexandru Afteni, Alexandru Gancenco, Maria Chemenceji, Ludmila Davidova, Liubovi Rațu, Ludmila Arhipova (Serbul), Serghei Cijicov, Serghei Grigoriev, Iurii Mostovic, Alexei Bazarov, Serghei Podgainîi, Svetlana Mocreac, Iulia Lisnic, Alexandr Șevcenco, Andrian Mardare, Maxim Răileanu și mulți alții).
Activitatea instructiv-educativă. La catedră sunt predate cursurile teoretice, practico-metodice și de laborator la următoarele specialitați (ciclurile I și II de studii):
- Educația fizică/Psihopedagogie (A. Gorașcenco, S. Svecla);
- Antrenament sportiv (L. Povestca, G. Iliin, C. Scripcenco, A. Stativca, P. Bria);
- Kinetoterapie și terapie ocupațională (I. Mruț, Iu. Cupțov, S. Svecla, S. Zubic);
- Educația fizică recreativă (C. Scripcenco, Iu. Cupțov, G. Cravciuc);
- Servicii de securitate a proprietății (C. Scripcenco, S. Zubic, G. Cravciuc);
- Securitate civilă și ordine publică (C. Scripcenco, S. Zubic, G. Cravciuc);
- Tehnologia antrenamentului sportiv (L. Povestca, A. Gorașcenco, I. Mruț).
În scopul asigurării unui proces educativ de calitate, la catedră au fost create următoarele comisii:
-pentru activitatea didactică:
Iliin G., prof. univ. dr., președinte;
Scripcenco C., prof. univ. dr., membru.
-pentru calitatea studiilor:
Mruț I., conf. univ. dr., președinte;
Svecla S., lector universitar, membru.
-pentru activitatea științifică:
Gorașcenco A., conf. univ. dr., președinte;
Mruț I., conf. univ. dr., membru.
-de educație și etică:
Cupțov I., conf. univ. dr., președinte;
Zubic S., asistent universitar, membru.
Direcțiile științifice prioritare ale catedrei sunt:
1. Pregătirea profesională a specialiștilor în domeniul culturii fizice.
2. Educația fizică în sistemul învatamântului preuniversitar și universitar.
3. Teoria și metodologia antrenamentului sportiv.
Pe parcursul anilor, au fost elaborate și publicate peste 1300 de lucrări științifice și metodice (monografii – 20, manuale – 7, lucrări metodice – 60). Peste o mie de articole au fost publicate în reviste și culegeri ale congreselor și conferințelor științifice naționale și internaționale.
Catedra are legături strânse de colaborare cu centrele științifice și catedrele de profil din Rusia, România, Bulgaria, Belarus, Ucraina și alte țări din spațiul CSI. În ultimii cinci ani, membrii catedrei au participat la multiple simpozioane și conferințe științifice internaționale, care s-au desfășurat în Moldova, Rusia, România și Ucraina.
În prezent, profesorii Catedrei G. Iliin și L. Povestca sunt membrii ai proiectului științific internațional cu cifrul 20.80009.1606.39 „Monitorizarea științifico-pedagogică și asigurarea medico-biologică a procesului de antrenament al sportivilor din loturile naționale pentru pregătirea către Jocurile Olimpice, campionatele mondiale și europene”, care are scopul asigurării științifico-metodice a pregătirii loturilor naționale ale Republicii Moldova pentru competițiile de cel mai înalt rang. Din anul 1998 pâna în prezent, sub conducerea profesorilor catedrei au fost susținute cu succes 23 de teze de doctor în științe pedagogice.
Mulți dintre discipolii catedrei, specialiști de înaltă calificare, activează în prezent în diverse instituții de invățământ din România, Rusia, Ucraina, Israel, Irlanda, Franța, Spania, Statele Unite ale Americii, Canada, Italia și din alte țări ale lumii.
Catedra dispune de laborator metodico-științific dotat cu aparataj performant pentru organizarea cercetărilor științifice, în scopul perfecționării procesului de pregătire a sportivilor de performanță și a cadrelor didactice în domeniul educației fizice și sportului (atletismului). Corpul profesoral-didactic al Catedrei perfecționeaza, în permanență, procesul educațional, bazându-se pe Strategia de dezvoltare instituțională a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport (2020-2024), care prevede elaborarea și aplicarea unor noi poziții conceptuale, bazate pe un complex de măsuri inovaționale, în concordanță cu standardele europene.

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI METODICĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI

ATLETISM. ISTORIA DEZVOLTĂRII ŞI BAZELE TEHNICII

TEHNOLOGIA ANTRENAMENTULUI SPORTIV

TEORIA ŞI METODICA RAMURII SPORTIVE ALESE

Galerie Foto