Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
DEPARTAMENTUL ATLETISM, NATAȚIE ȘI TURISM
Şef: Lazari Povestca
profesor universitar, doctor în științe pedagogice,
Antrenor Emerit al Republicii Moldova

Telefon: (+373) 022 49 41 11
E-mail: dep.atletnattur@mail.ru
Facebook: https://www.facebook.com/catedra.atletism.9

 

 

DEPARTAMENTUL ATLETISM, NATAȚIE ȘI TURISM

 

Prin decizia senatului USEFS din 24 august 2022, în contextul fuziunii Catedrei de Atletism cu Catedra de Natație și Turism, se Formează Departamentul Atletism, Natație și Turism, funcția de șef al Departamentului, prin concurs, a fost ales Povestca Lazari, doctor în pedagogie, profesor universitar; Antrenor Emerit al Republicii Moldova.

 

COMPONENȚA DEPARTAMENTULUI:

 

Nr. crt.

NUMELE, PRENUMELE

Titlu șt./didactic

1

Povestca Lazari

Dr., prof. univ., AERM

2

Iliin Grigore

Dr., prof. univ., AERM

3

Scripcenco Constantin

Dr., prof. univ., AERM

4

Rîșneac Boris

Dr., prof. univ.

5

Goraşcenco Alexandr

Dr., conf. univ.

6

Onoi Mihail  (cumul intern)

Dr., conf. univ.

7

Solonenco Grigore

Conf. univ., AERM

8

Diacenco Evghenia

Dr., conf. univ.

9

Stepanova Natalia

Dr., conf. univ.

10

Cupţov  Iurii

Dr., conf. univ.

11

Mruţ Ivan

Dr., conf. univ.

12

Mindrigan Vasile

Dr., conf. univ.

13

Svecla Svetlana

Dr., lector univ.

14

Scorțenschi Dmitri

Dr., lector univ.

15

Grosu Maria

Dr., lector. univ.

16

Stativca  Anatolii

Asistent. univ., AERM

17

Bria Petru

Asistent. univ., AERM

18

Cravciuc Gheorghe

Asistent univ.

19

Prisecari Zinaida

Asistent  univ.

20

Borzin Irina

Asistent  univ.

21

Spătaru Tatiana    (cumul (extern)

Dr. hab., prof. univ.

22

Miron Marina        (cumul extern)

Dr., lector univ.

23

Barber Vladimir    (cumul extern)

Asistent univ.

24

Grecu Doina

Laborant superior

 

Catedra de Atletism, astăzi subdiviziune a Departamentului Atletism, Natație și Turism, este una dintre primele unităţi  structurale de învăţământ, care a început să pregătească specialişti în domeniul educaţiei fizice şi sportului în R.S.S. Moldovenească, fiind parte componentă a facultăţii de Geografie şi Știinţe Naturale a Institutului Pedagogic de Stat “I. Creangă” din oraşul Chişinău. Aceasta a fost fondată în anul 1950 şi cuprindea o grupă academică de 25 de studenţi. Decan al acestei facultăţi a fost numit Evghenii Nirka, iar conducătorul secţiei Serghei Crasotkin, care absolvise Institutul de Educaţie Fizică din Moscova, fiind şi participant la cel de-al doilea Război Mondial.

Pentru prima dată, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a fost deschisă în aceeaşi instituţie în anul 1953, fiind condusă de decanul Boris Melnic, doctor în ştiinţe pedagogice (ulterior a devenit academician al Academiei de Ştiinţe din RSSM), până în anul 1965. Absolvenţii facultăţii din acele timpuri obţineau calificarea  de profesor de educaţie fizică, anatomie şi fiziologie a omului, cu dreptul de a preda cele trei materii în şcolile medii de cultură generală.

Una dintre disciplinele de bază, predate studenţilor acestei facultăţi, chiar de la fondarea ei, a fost atletismul cu metodica de instruire. Printre primii profesori de atunci se numărau Curenoi N.A., Dursenev L.I., Nijnic E.I., Culeac A.I., Erohin A.V., Delazari I.N., personalităţi marcante ale atletismului autohton. Aceştia în trecut au fost sportivi cu renume, campioni şi recordmani ai RSSM, iar după absolvirea facultăţii au fost angajaţi în calitate de profesori la facultate.

Delazari I.N. şi Erohin A.V. se specializau în alergările de viteză şi sărituri, Curenoi N.A., Culeac A.I. şi Nijnic E.I. – în aruncările atletice. Caşeli N.S. activa şi în calitate de antrenor, pregătind alergători în probele de rezistenţă.

Obiectivul de bază al corpului profesoral-didactic era pregătirea profesorilor de educaţie fizică pentru şcolile medii de cultură generală, de aceea studenţilor li se preda tehnica şi metodica de instruire a probelor din atletism incluse în programa şcolară. Cu toate acestea, mulţi studenţi, care se specializau la atletism, după absolvire activau cu succes în calitate de antrenori ai şcolilor sportive pentru copii şi tineret.

Absolvenţii anilor 50, Negru A. M., Cuharschii Gh. E., Smericinschi A. G., Levcenco P. I., Losev V. I., Dolghin V. B., pentru pregătirea cu succes a sportivilor – atleţi de mare performanţă, campioni şi premianţi ai campionatelor ex-URSS, au obţinut titlul de Antrenori Emeriţi ai RSSM.

 În anul 1958, Facultatea de Educaţie Fizică a fost transferată la Universitatea de Stat din Chişinău, unde, pentru întăia oară, a fost fondată Catedra de Atletism şi Jocuri Sportive, iar şef al acesteia,  prin concurs, a fost ales Caşeli N.S., care la acel moment activa în calitate de lector superior. Caşeli N.S. a contribuit mult la dezvoltarea nu numai a catedrei, dar şi a facultăţii, în general. După absolvirea Institutului de Cultură Fizică „Lesgaft P.F.” din  or. Leningrad, în anul 1953, a fost repartizat în calitate de lector de atletism la Institutul Pedagogic de Stat „I. Creangă” din  Chişinău. Posedând calităţi organizatorice foarte bune, D-lui a condus colectivul catedrei unite o perioadă îndelungată, iar din anul 1968 a condus şi colectivul catedrei independente de atletism.

 De asemenea, trebuie menţionat faptul că Caşeli N. S. a contribuit mult la dezvoltarea atletismului în Moldova. A participat activ la organizarea şi desfăşurarea tuturor concursurilor de atletism şi a măsurilor sportive de masă în Moldova. A fost un antrenor talentat, pregătind un număr foarte mare de sportivi de performanţă care, după absolvirea institutului, au activat în calitate de antrenori în toate colţurile republicii și în afara acesteia. Discipolul D-lui Crivoşeev Abram a participat la două ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice, în anii 1960 și 1968, în componenţa echipei URSS la alergarea pe distanţa de 800m. Pentru realizările obţinute în pregătirea sportivilor de performanţă i s-a conferit titlul de Antrenor Emerit al RSSM, iar ulterior şi de conferenţiar universitar.

În a doua jumătate a anilor 50, din rândul studenţilor specializaţi la atletism, D-lui a pregătit un şir de sportivi de mare performanţă: Delazari I. – alergări de viteză şi sărituri; Erohin A. – alergări de viteză; Ovseenco A. – săritura cu prăjina şi decatlon; Maslovscaia V. – alergare 100,200 şi 4x100m, participantă la J.O. din anul 1960 (Roma).

În perioada anilor 60-70, colectivul Catedrei condusă de Caşeli N.C. era alcătuit din opt lectori. În cea de-a doua jumătate a anilor 60, din rândul absolvenţilor în câmpul muncii, la catedră, au fost angajați Scripcenco C.I., Galcinskii V. A. şi Plângău V. Ia.. Un eveniment foarte important a fost deschiderea, în anul 1968, a Catedrei de Atletism, ca unitate structurală independentă a facultăţii de educaţie fizică a Institutului Pedagogic de Stat „I. Creangă” din or. Chişinău. În această perioadă de timp, orele de studiu se desfăşurau în baza planurilor şi curriculumurilor elaborate de Ministerele Învăţământului Superior din URSS şi RSSM. Curriculumul la disciplina „Atletism” prevedea ore teoretice, practico-metodice, de seminar şi, de asemenea, practica de desfăşurare a lecţiei de atletism în şcolile medii de cultură generală. Orele practice și de laborator pe arenele stadionului Republican şi „Dinamo”. Aceste două baze sportive au fost principale în procesul pregătirii cadrelor sportive ale republicii.

Din rândul studenţilor, profesorii catedrei au pregătit sportivi de mare performanță: V. Galcinskii (alergare 800 şi 1500m); C. Scripcenco (săritura în înălţime); G. Sosnovscaia, A. Bulat, Gh. Leşcu (săritura în înălţime). Din cadrul selecţionatei URSS făceau parte A. Gamali – de două ori premiant al Campionatelor URSS (săritura cu prăjina) şi V. Balan (aruncarea suliţei).

În anul 1974, şef de catedră a fost ales V. A. Galcinskii, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, Antrenor Emerit al RSSM. D-lui a fost printre primii profesori ai catedrei, care a iniţiat cercetări ştiinţifice în domeniul antrenamentului sportiv. Fiind competitor, fără a întrerupe serviciul de bază, a pregătit teza de doctor în pedagogie şi a susţinut-o cu succes în anul 1975. Sub conducerea D-lui, a crescut substanţial potenţialul ştiinţific al catedrei. În anul 1973, profesorii catedrei C. Scripcenco şi V. Plîngău au fost admişi la doctorantura IUCŞCF din or. Moscova, pe care au absolvit-o cu succes, susţinând tezele de doctor în ştiinţe pedagogice.

Numărul colaboratorilor catedrei în această perioadă a crescut până la 13.  Au fost angajaţi profesori tineri: N. A. Cneazeva, L. A. Molcianova, Gr. I. Iliin, I. N. Andreico, G. I. Cravciuc, Iu. A. Cupţov. De asemenea, continuau să activeze şi profesorii cu experienţă: N. S. Caşeli, A. I. Culeac, I. N. Delazari, care cu mult profesionalism transmiteau măiestria pedagogică tinerilor specialiști.

Printre sportivii care au obţinut succese mari în sport, în această perioadă, au fost: L. Cuzilencova (săritura în înălţime); B. Nesteruc (alergare 3000m cu obstacole); A. Mamontov (800, 1500m); A. Afteni (100, 200m); V. Mostovic (marş sportiv 20 şi 50km); A. Gorbunov (800m), toţi aceştia fiind și membri ai selecționatei URSS, campioni şi premianţi ai diferitelor concursuri unionale şi internaţionale.

În anul 1980, în funcţie de şef de catedră, prin concurs, a fost ales C.I. Scripcenco, doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar, care a activat în această funcţie până în anul 1995. D-lui  a îmbinat cu succes activitatea pedagogică cu cea ştiinţifică şi de antrenor. Pe parcursul activităţii sale, s-a fortificat potenţialul ştiinţific al catedrei. Doctorantura IUCŞEF din or. Moscova au absolvit-o  Gr. I. Iliin şi N. A. Cneazeva, care au susţinut cu succes tezele de doctor în ştiinţe pedagogice. Ulterior, la acelaşi doctorat, au fost înmatriculaţi profesorii catedrei Iu. A. Cupţov, A. Iu. Goraşcenco, A. A. Jeludev, I. D. Mruţ şi A. I. Gorbunov.

 Scripcenco C. I. o atenție substanțială acorda procesului de pregătire a sportivilor de performanţă. D-lui a pregătit peste 20 de maeştri ai sportului, majoritatea dintre ei devenind campioni şi premianţi ai multor concursuri unionale şi internaţionale. Pentru aceasta i s-a conferit titlul de Antrenor Emerit al R.M. Dl Scripcenco C. I., de asemenea, a pregătit patru doctori în ştiinţe pedagogice şi a publicat peste șaizeci de lucrări ştiinţifice.

În perioada anilor 1980-90, la catedră, din componenţa anterioară activau:  N.S. Caşeli; I.N. Delazari; A.I. Culeac; V. Ia. Plîngău; Gr.I. Iliin; I.N. Andreico; L.A. Molcianova; G. I. Cravciuc; N.A. Cneazeva; Iu. A. Cupţov; A.I. Gorbunov. Au fost angajaţi un şir de specialişti tineri: I.D. Mruţ; A. Iu. Goraşcenco; A.A. Jeludev.

Mulţi dintre studenţii specializaţi la atletism au obţinut performanţe sportive înalte: Svetlana Gusicova (800, 1500 şi 3000m); Boris Nesteruc (3000 m/obstacole); Maria Chemenceji (100m /garduri); Ludmila Davîdova (săritura în lungime); Liubovi Raţu (heptatlon); Serghei Cijicov (400m/garduri); Alexei Bazarov (400 m/garduri); Serghei Podgainîi (săritura în lungime); Svetlana Mocreac, Alexandr Şevcenco, Ivan Gheţoi (săritura în înălţime), Roman Prodius (maraton), surorile Marina și Zalina Marghiev, precum și fratele lor, Serghei Marghiev (aruncarea ciocanului). 

Unul dintre evenimentele – cheie în istoria catedrei a fost deschiderea în anul 1991 a Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport. Odată cu deschiderea acestuia, a fost fondată secţia de antrenor, iar profesorii au început să pregătească, alături de profesorii de educaţie fizică, şi antrenori de atletism pentru şcolile sportive. În anul 1991 a fost înmatriculată o grupă de 15 studenţi la secţia de antrenor de atletism, toţi aceştia având nivelul de calificare categoria I. Această perioadă este remarcabilă şi prin faptul că în R.M. a fost fondată Federaţia Sportului Universitar, iar echipa studenţească a început în mod regulat să participe la Universiada Mondială şi alte concursuri naţionale şi internaţionale universitare. Studenţii INEFS în permanenţă au făcut parte din lotul naţional al Republicii Moldova. Printre primii participanţi ai Universiadei Mondiale au fost studenţii-atleţi Olga Bolşova (săritura în înălţime şi triplusalt), Fedosei Ciumacenco (marş sportiv), Ina Gliznuţa (săritura în înălţime), Vladimir Letnicov (triplusalt), Vadim Zadoinov (alergare 400 m/g). Cea mai reuşită participare a avut-o Vladimir Letnicov, care în anul 2009 a obţinut medalia de bronz în  proba de triplusalt.

Începând cu anul 1995, catedra este condusă de Gr. I. Iliin, doctor în pedagogie, profesor universitar, Antrenor Emerit al Republicii Moldova, care a contribuit substanţial la dezvoltarea şi pregătirea cadrelor ştiinţifice ale catedrei. În perioada activităţii sale, la catedră au fost pregătiţi 15 doctori în ştiinţă, printre care patru profesori ai catedrei: L.T. Povestca; A. Iu. Goraşcenco; A. Iu. Cupţov şi I. D. Mruţ. În anul 1998, D-lui a obţinut titlul de profesor universitar la catedra de atletism. Sub îndrumarea sa au fost susţinute zece teze de doctor, a scris peste o sută de lucrări ştiinţifico-metodice.

Componenţa catedrei în perioada 1990-2000: C.I. Scripcenco; L.A. Molcianova; N. S. Caşeli; I.N. Delazari; Gr. I. Iliin; A.I. Gorbunov; I.D. Mruţ; Iu.A. Cupţov; A.Iu. Goraşcenco; A.V. Lazu; V.I. Rusu; N.I. Rusu; V.I.Losev; L.T. Povestca; M.N. Fedorenco.

Din anul 2004 şi până în prezent, catedra este condusă de L.T. Povestca, doctor în ştiinţe pedagogice, profesor universitar. D-lui dispune de calităţi organizatorice bune şi de un înalt profesionalism. În calitate de vicepreședinte al Federaţiei de Atletism din R.M., D-lui participă activ la toate măsurile desfăşurate de aceasta, este preşedinte al Comisiei Ştiinţă, Statistică şi Recorduri. D-lui, de asemenea, este secretar al Consiliului Ştiinţific Specializat al USEFS şi secretar al Academiei Olimpice din R.M. Actualmente, catedra este una dintre principalele structuri ale universităţii, cu tradiţii istorice bogate şi cu un potenţial ştiinţific înalt. Componenţa catedrei: L. Povestca; Gr. Iliin; C. Scripcenco; A. Goraşcenco; Iu. Cupţov; I. Mruţ; Gh. Cravciuc; S. Svecla; S. Zubic. Pe toată durata activităţii catedrei au fost pregătiţi zece doctori în ştiinţă ( V. Galcinskii; C. Scripcenco; V. Plîngău; N. Cneazeva; Gr. Iliin; L. Povestca; A. Goraşcenco; Iu. Cupţov şi I. Mruţ și S. Svecla) şi șase Antrenori Emeriţi ai R.M. (N.Caşeli; A.Erohin; V. Galcinski; C. Scripcenco, Gr. Iliin și L. Povestca).

Catedra de Natație şi Turism (astăzi subtiviziune a Departamentului Atletism, Natație și Turism) a fost fondată în anul 1977 (Sporturi Nautice şi Turism) în cadrul Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă”.

Din anul 1991, în cadrul Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport, a fost redenumită în Catedra de Nataţie şi Turism.

Din momentul întemeierii și până în prezent, catedra a acumulat o bogată experienţă în domeniu, completându-şi potenţialul ştiinţifico-pedagogic cu cadre didactice de înaltă calificare: 8 doctori în științe pedagogice, un Antrenor Emerit, 2 profesori universitari, 5 conferențiari universitari, 2 lectori universitari și 2 asistenți universitari:

Rîşneac Boris, dr., prof. univ.

Mindrigan Vasile, dr., conf. univ.

Solonenco Grigore, Antrenor Emerit, conf. univ.

Diacenco Eugenia, dr., conf. univ.

Onoi Mihai dr., conf. univ.

Stepanova Natalia, dr., conf. univ.

Grosu Maria, dr., lector universitar

Scorţenschi Dmitri, dr., lector universitar

Borzin Irina, asistent universitar

Prisecari Zinaida, asistent universitar.

În prezent, subdiviziunea Nataţie și Turism reprezintă o componentă de bază a Departamentului Atletism, Natație și Turism, în cadrul Facultăţii de Kinetoterapie, obiectivul strategic de bază este pregătirea profesională la un nivel înalt a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor în domeniul Nataţiei și Turismului, realizând activităţile de planificare, organizare, ştiinţifico-metodice instructive în domeniul Sporturilor nautice şi al Serviciilor Hoteliere, Turism şi Agrement.

 Obiectivul strategic al subdiviziunii rezidă în formarea specialiştilor performanți, cu competențe bine definite în domeniul Sporturilor nautice şi al Serviciilor Hoteliere, Turismului şi Agrementului, capabili să soluţioneze cele mai complexe probleme manageriale. Oferă posibilități de acumulare a volumului necesar de cunoştinţe teoretice şi practice pentru formarea tinerilor specialişti.

Procesul instructiv-educativ oferă studenţilor cunoştinţe, care le formează deprinderi profesional-pedagogice, le asigura însuşirea tehnicii înotului sportiv, a metodelor ştiinţifice de instruire şi antrenament, care, ulterior, să fie aplicate în cadrul lecţiilor de înot și în procesul de antrenament - la pregătirea sportivilor de performanţă şi a popularizării sporturilor nautice în masă. În scopul asigurării unei activităţi eficiente, departamentul colaborează cu celelalte subdiviziuni didactico-ştiinţifice ale USEFS şi ale altor instituții de profil din ţară şi din străinătate.

Activităţile planificate, conform strategiilor elaborate, se desfăşoară în conformitate cu obiectivele prioritare ale Programului de Studii şi cu cerinţele actuale impuse de Procesul de la Bologna.

                        Obiectivele subdiviziunii constau în a oferi oportunități prin:

Perfecţionarea planurilor de învăţământ şi a programelor curriculare, precum şi a conţinuturilor cursurilor şi lucrărilor aplicative, în sensul aprofundării pregătirii profesionale a studenţilor conform standardelor europene, în vederea creării premiselor pentru recunoaşterea internaţională a diplomelor de licenţă;

Implementarea noilor tehnologii educaţionale moderne în aria curriculară universitară prin organizarea echitabilă a cursurilor, seminarelor, lucrărilor practice;

Adaptarea unui program de studii flexibil în conformitate cu cerinţele/condiţiile actuale;

     Dezvoltarea procesului de învăţare în scopul cunoaşterii, înţelegerii conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază în domeniul specialităţii;

Îmbunătăţirea condiţiilor materiale şi de informare oferite studenţilor prin elaborarea, actualizarea şi modernizarea manualelor, cursurilor, caietelor de lucrări aplicative şi dotarea laboratorului subdiviziunii cu  echipament modem;

Formarea competenţelor profesionale performante în cadrul orelor teoretice, seminarelor practice şi stagiilor de practică;

Formarea competenţelor necesare pentru absorbția absolvenţilor pe piaţa muncii;

Formarea specialiştilor cu studii superioare în domeniul sporturilor nautice și turismului;

Extinderea învăţământului prin colaborarea cu alte instituţii privind gradul de interactivitate şi mobilitate în relaţia cu studenţii;

Extinderea cooperării cu universităţi de acelaşi profil din alte ţări, ceea ce va permite studenţilor, dar şi cadrelor didactice, cunoaşterea şi însuşirea experienţei pozitive dezvoltate în domeniul sporturilor nautice și turismului.

Baza tehnico-materială corespunde cerinţelor asigurării eficiente a procesului instructiv-educativ şi de cercetare ştiinţifică. Subdiviziunea este dotată cu un laborator metodico-ştiinţific, ce dispune de aparataj necesar pentru organizarea cercetărilor ştiinţifice, în scopul perfecţionării procesului de pregătire a sportivilor de performanţă şi a cadrelor didactice în domeniul sporturilor nautice şi turismului. Actualmente baza materială a subdiviziunii este dotată cu utilaj necesar și dispune de 2 cabinete metodice pentru pregătirea cadrelor profesionale în domeniul nata.

Direcțiile didactice şi ştiinţifice ale subdiviziunii

Direcțiile de bază privind cercetarea ştiinţifică sunt:

 • Perfecţionarea procesului de pregătire profesională a specialiștilor pentru domeniul natației și turismului;
 • Metodologia perfecționării educației fizice în cadrul sistemului de învățământ.
 • Bazele teoretico-metodologice ale pregătirii sportive în domeniul natației și turismului;

Realizări:

Pe parcursul anilor, subdiviziunea Nataţie şi Turism a inițiat un şir de activităţi privind îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional în domeniul educației fizice și sportului:

Proiecte:

 • „Asigurarea ştiinţifico-metodică a procesului de antrenament al loturilor naţionale ale Republicii Moldova pentru Jocurile Olimpice, campionatele europene şi mondiale, cu cifrul 15.817.06.26F;
 • Proiect pentru tinerii cercetători „Socializarea adolescenților prin practicarea formelor de turism activ” cu cifrul 18.80012.08.31A;
 • Strategii de implementare a metodelor diagnostice în procesul de antrenament şi competiţii al sportivilor de performanţă din loturile naţionale ale Republicii Moldova, cu cifrul 11.817.08.50A;
 • Bazele teoretico-metodologice şi empirice ale învăţământului preuniversitar şi universitar de cultură fizică, cu cifrul 08.817.08.005F.

Conferințe ştiinţifice ale studenţilor:

 • Probleme actuale ale teoriei şi practicii sportului nautic şi ale turismului;
 • Turismul activ - factor de socializare a adolescenților;
 • Turism durabil pentru dezvoltare relaţii şi perspective.

Seminare ştiinţifice:

 1. Seminarul metodico-practic „Realizări şi perspective în sportul nautic din Republica Moldova”;
 2. Seminar metodico-practic: „Înotul - factor important în activitatea sanogenică”;
 3. Seminar ştiinţifico-metodic: „Ştiinţă. Adolescenţi. Socializare”.
 4. „Abordări moderne ale hidrokinetoterapiei în recuperarea copiilor”, USEFS, Facultatea Kinetoterapie și Catedra Natație și Turism în colaborare cu Centru Republican de Reabilitare pentru Copii, Chișinău, 2021;
 5. „Aspecte și tendințe noi de motivare în instruirea și perfecționarea sportului nautic”, Școala Sportivă Specializată de Înot a MEC în colaborare cu Departamentul Atletism, Natație și Turism, USEFS, Chișinău, 2022.

Mese rotunde cu genericul: „Aspecte teoretice privind socializarea adolescenţilor prin practicarea diferitor forme de turism”.

În cadrul subdiviziunii Nataţie şi Turism au fost editate următoarele lucrări ştiinţifice: manuale - 4, monografii - 9, cursuri universitare -13, ghiduri metodice - 5, brevete -3, articole internaţionale cotate ISI -12, BDI categoria B, B+ şi C - 7, articole în culegeri ştiinţifice - 100.

Pregătirea doctoranzilor.

Subdiviziunea Nataţie şi Turism dirijează activitatea de cercetare a doctoranzilor, care este o componentă esenţială şi distinctă a activităţii cadrelor didactico-ştiinţifice. Misiunea definitorie privind desfăşurarea activităţii de cercetare este focusată spre cercetarea fundamentală, îmbinată în mod echilibrat cu cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică, proiectarea, consultanţa şi expertiza. Cercetarea științifică reprezintă unul dintre criteriile obligatorii şi primordiale de apreciere a valorii profesionale a specialistului școlii superioare, conturează rezultatul activităţii cadrului didactic,  accentuând şi colaborarea dintre membrii subdiviziunii cu diferite niveluri de pregătire, iar pentru tinerii cercetători este un mijloc de achiziţionare a tehnicilor şi deprinderilor necesare unui autentic om de ştiinţă. În conformitate cu direcțiile de cercetare științifică ale USEFS și în vederea pregătirii cadrelor științifice la nivel de studii doctorale, profesorii universitari Botnarenco Teodor și Rîșneac Boris au îndrumat mai mul de 40 de cadre didactice din Republica Moldova, România, Ucraina și Iordania, cărora li s-a conferit titlul științific de doctor în pedagogie la specialitatea 533.04 - Educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. În prezent sub îndrumarea profesorului Rîșneac Boris își fac studiile doctorale 6 doctoranzi - 3 din RM și 3 România.

Performanțe remarcabile ale subdiviziunii

Pe parcursul activităţii profesionale, subdiviziunea Nataţie şi Turism a format şi a promovat personalităţi notorii, care s-au afirmat în diverse domenii de activitate: ştiinţă, învăţământ, sport.

Bună pregătire profesională a studenţilor, axată pe înalta calificare în domeniu, participarea la activităţile sportive de diferite niveluri asigură prestigiul catedrei. Pe parcursul anilor, în cadrul Catedrei, au fost pregătiți și au activat Antrenori Emeriţi şi Maeştri ai sportului ai Republicii Moldova: G. Solonenco, A. Postovoi, L. Pohilenco, A. Gulico, A. Tudose, V. Strogov, E. Stupac, G. Osipov, S. Postica, V. Melnicov, Semiruncik V., Carabețchii E.

 

Unii discipoli ai Catedrei au participat şi au devenit premianţi la Jocurile Olimpice: Başcatov Iurii, Mariniuc Serghei, Marcoci Serghei, Alexandru Vdovin, Zaharov Andrei, Curbatov Serghei, Elizarov Artur, Rogut Victor, Tatarov Vădim, Cecan Andrei, Mihailov Andrei, Guţu Octavian, Tregubova Maria, Vdovicenco Veronica, Chişca Tatiana. Alţii au participat la Campionate Mondiale şi Europene: Capitanciuc Andrei, Gladun Artiom, Teodor Postolachi, Corotaş Dmitri, Iazadji Iurie, Bănărescu Cristian, Postica Serghei, Siminel Dan.

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI METODICĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI

ATLETISM. ISTORIA DEZVOLTĂRII ŞI BAZELE TEHNICII

TEHNOLOGIA ANTRENAMENTULUI SPORTIV

TEORIA ŞI METODICA RAMURII SPORTIVE ALESE