Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri

CERCETARE ȘI PROMOVARE

STRATEGIA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT PENTRU PERIOADA 2021-2025

STRATEGIA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT PENTRU PERIOADA 2015-2020

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ŞCOLII DOCTORALE A UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT PE PERIOADA 2015-2020

POLITICA INSTITUŢIONALĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT PRIVIND ACCESUL DESCHIS