Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
SENATUL
UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Senatul USEFS reprezintă organul colectiv suprem de conducere, format din personal ştiinţifico-didactic şi nedidactic, în baza Regulamentului-cadru aprobat de Ministerul Educaţiei, care este ales pentru un termen de 5 ani, sincronizat cu durata mandatului rectorului.

Senatul are următoarele competenţe şi atribuţii:

-elaborează şi aprobă Carta universitară;

-aprobă Planul de dezvoltare strategică a USEFS;

-aprobă bugetul universității;

-elaborează şi aprobă metodologiile şi regulamentele de organizare a activităţilor şi programelor academice și științiifice, precum şi metodologiile şi regulamentele de recrutare, angajare şi evaluare a cadrelor didactice;

-asigură respectarea principiului libertăţii academice şi al autonomiei universitare;

-aprobă structura organizatorică şi funcţională a USEFS;

-elaborează şi aprobă Regulamentul privind modul de alegere a rectorului USEFS, în baza Regulamentului-cadru aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării;

- confirmă, fără drept de modificare, lista membrilor Consiliului de dezvoltare strategică al USEFS;

-aprobă programe de perfecționare și mobilitate a cadrelor științifice și științifico-didactice prin proiecte ERASMUS;

-stabilește relații de parteneriat între USEFS și mediul de afaceri specific domeniului culturii fizice și sportului, în sfera educației și a cercetării științifice.

Senatul este condus de rectorul universității.

Componenţa Senatului este constituită din următoarele persoane:

Dorgan Viorel, Rector USEFS, Președintele Senatului, prof.univ., dr.hab., deținător al Medaliei aniversare pentru activitate în dezvoltarea sportului și promovarea idealurilor olimpice în Republica Moldova, conferită de Comitetul Național Olimpic al Republicii Moldova, al Medaliei ,, Meritul Civic”, al Ordinului ,,Gloria Muncii”, posesor al titlului ,, Lucrător emerit în domeniul culturii fizice și sportului;

Branişte Gheorghe, conf.univ., dr., prorector pentru activitate didactică și calitate;

Budevici-Puiu Liliana, , prof.univ., dr.hab., prorector pentru activitatea științifică;

Dumanschi Ghenadie, prorector pentru relații internaționale, sport și educație;

Toma Andrei, șef al Departamentului Logistică, deținător al Medaliei ,, Meritul Civic”;

Eșanu Dumitru, Șef al Departamentului Sport și Relații Internaționale; Master în ştiinţe ale educaţiei, Maestru al sportului, Lucrător emerit al culturii fizice și sportului din Republica Moldova; deținător al Ordinului „Gloria Muncii”, al Diplomei de Onoare a Președintelui Republicii Moldova, a două Diplome de Onoare ale Ministerului Educației al Republicii Moldova; a trei Diplome de Onoare ale Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova; al Diplomei de Onoare a Ministerului Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; al Diplomei de Onoare a Comitetului Paralimpic al Republicii Moldova;

Onoi Mihail, conf.univ., dr., decan al Facultății de Educație Fizică și Sport;

Racu Sergiu, conf.univ., dr., decan al Facultății de Educație Fizică și Sport;

Nastas Andrei, conf.univ., dr., decan al Facultății Științe ale Securității;

Povestca Lazari, prof.univ., dr., Șef al Departamentului Atletism, Natație și Turism, Antrenor Emerit al Republicii Moldova, deținător al Medaliei „Meritul Civic”; a două Diplome ale Ministerului Educației al Republicii Moldova și a două Diplome de gradul II ale Guvernului Republicii Moldova și a Diplomei de Onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;

Sîrghi Serghei, conf.univ., dr., Șef al Departamentului Jocuri sportive;

Manolachi Victor, prof.univ., dr. hab., Șef  al Departamentului Sporturi de Lupte și Gimnastică;

Delipovici Irina, Șef al Departamentului Medicină Sportivă;

Agapii Eugen, Șef al Departamentului Kinetoterapie;

Cernomoreț Sergiu, conf.univ., dr., Șef al Departamentului Drept, Protecție, Pază și Securitate;

Carp Ivan, prof. univ., dr., Șef al Departamentului Cultură Fizică, Psihopedagogie, Management și Limbi Moderne;

Volcu Irina, lect.univ., dr., Secretar al senatului USEFS;

Ghețiu Adelina, conf.univ., dr., Șef al Departamentului Formare Profesională Continuă;

Amelicichin Ecaterina, lect. univ., dr., Șef al Departamentului Studii;;

Pleșca Vitalie, Șef al Catedrei Militare;

Jurat Valeriu, prof.univ., dr., directorul Școlii Doctorale, deținător al Diplomei Ministerului Educației și al Diplomei de gradul II a Guvernului Republicii Moldova;

Ciumașu Ana, directoarea Bibliotecii USEFS, Master în Managementul Sportului Civil;

Bîtcă Ruslan;

Stratulat Serghei, doctorand;

Tașcu Marius, student;

Canațui Nicoleta, studentă;

Zamoz Ilia, studentă;

Mîndrean Carolina, studentă;

Rusu Vladislava, studentă;

Rebeja Nătălița, studentă;

Zagareanu Ion, student;

Țurcanu Mihaela, studentă.