reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
SENATUL
UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Senatul USEFS reprezintă organul colectiv suprem de conducere, format din personal ştiinţifico-didactic şi nedidactic, în baza Regulamentului-cadru aprobat de Ministerul Educaţiei.
Senatul este ales pentru un termen de 5 ani, sincronizat cu durata mandatului rectorului.
Senatul are următoarele competenţe şi atribuţii:
-elaborează şi aprobă Carta universitară;
-aprobă Planul de dezvoltare strategică a USEFS;
-aprobă bugetul universității;
-elaborează şi aprobă metodologiile şi regulamentele de organizare a activităţilor şi programelor academice și științifice, precum şi metodologiile şi regulamentele de recrutare, angajare şi evaluare a cadrelor didactice;
-asigură respectarea principiului libertăţii academice şi al autonomiei universitare;
-aprobă structura organizatorică şi funcţională a USEFS;
-elaborează şi aprobă Regulamentul privind modul de alegere a rectorului USEFS, în baza Regulamentului-cadru aprobat de Ministerul Educaţiei;
-confirmă, fără drept de modificare, lista membrilor Consiliului de dezvoltare strategică a USEFS;
-aprobă programe de perfecționare și mobilitate a cadrelor științifice și științifico-didactice prin proiecte ERASMUS;
-stabilește relații de parteneriat între USEFS și mediul de afaceri specific domeniului culturii fizice și sportului, în sfera educației și a cercetării științifice;
Senatul este condus de rectorul universității.
Componenţa Senatului, aprobată prin ordinul nr.70 din 26.06.2015, este constituită din următoarele persoane:
1.Manolachi Veaceslav, rectorul USEFS, prof.univ. dr. hab., Antrenor Emerit al Republicii Moldova, Maestru al sportului, Cavaler Ordinului Republicii Moldova şi al Ordinului Gloria Muncii, decorat cu Medalia de aur a Federaţiei Mondiale și Europene de Judo, academician al Academiei de Științe din Federația Rusă, deținător al Medaliei Internaționale The Name in Science (Comitetul Socrate), al Medaliei For Contribution to World Science, al Medaliei Meritul Olimpic și al Ordinului Olimpic din Ucraina, deţinător al Ordinului Olimpic din Armenia, doctor honoris causa al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Seul (Koreea), al Universităţii din Craiova (România), al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică din Minsk (Belarus), al Universității Naţionale de Cultură Fizică şi Sport din Ucraina, al Universității „Dunărea de Jos” din Galați (România), al Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București (România), al Academiei de Stat de Cultură Fizică din Moscova (Rusia), al Academiei de Stat de Cultură Fizică, Sport și Turism din Smolensk (Rusia), al Academiei de Sport și Turism din Almatî (Kazahstan) şi al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică, Sport şi Sănătate „P.F. Lesgaft“ (Sankt-Petersburg);
2.Dorgan Viorel, prim-prorector, prof. univ. dr. hab.;
3.Demcenco Petru, prorector pentru dezvoltarea academică şi calitatea studiilor, conf. univ. dr.;
4.Budevici-Puiu Liliana, prorector pentru activitatea ştiinţifică, conf. univ. dr.;
5.Eșanu Dumitru, prorector pentru educație și sport, master în ştiinţe ale educaţiei, Maestru al sportului;
6.Dumanschi Ghenadie, prorector pentru relaţii internaţionale;
7.Toma Andrei, prorector responsabil pentru logistică și probleme financiare;
8.Egorov Gheorghe, șeful Complexului sportiv, președintele Comitetului Sindical al USEFS, decorat cu medalia Meritul Civic şi cu Insigna de Onoare, consilier de stat, cl. I.
9.Busuioc Sergiu, decanul Facultăţii de Pedagogie, prof. univ. dr., Maestru al sportului, Preşedintele Federaţiei Naţionale de Trîntă, Antrenor Emerit al Republicii Moldova, Arbitru de categorie internaţională;
10.Triboi Vasile, decanul Facultăţii de Sport, conf. univ. dr., Antrenor Emerit al Republicii
12.Guțu Alexei, decanul Facultăţii Pază, Protecţie şi Securitate, conf. univ. dr.;
13.Cotorcea Anatol, decanul Facultăţii Învăţămînt cu Frecvenţă Redusă, conf. univ. dr., Antrenor Emerit al Republicii Moldova, Maestru al sportului, Academician al Academiei de Ordine şi Securitate Publică din or. Moscova;
14.Calugher Viorica, şefa Catedrei de ştiinţe psihopedagogice şi socioumanistice, dr.;
15.Branişte Gheorghe, şeful Catedrei Bazele teoretice ale culturii fizice, dr.;
16.Budevici-Puiu Anatol, şeful Catedrei Managementul culturii fizice, prof. univ. dr.;
17.Buftea Victor, şeful Catedrei de gimnastică, conf. univ. dr.;
18.Țîgănaș Odetta, şefa Catedrei de medicină sportivă, conf. univ. dr.;
19. Agapii Eugeniu, şeful Catedrei de kinetoterapie, conf. univ. dr.;
20. Povestca Lazari, şeful Catedrei de atletism, prof. univ. dr.;.
21. Mindrigan Vasile, şeful Catedrei de nataţie şi turism, conf. univ. dr.;
22. Arhiliuc Sergiu, şeful Catedrei de drept, conf. univ. dr.;
23. Vicol Dragoș, şeful Catedrei de limbi moderne, prof. univ. dr. hab.;
24. Mocrousov Elena, șefa Catedrei Teoria și metodica jocurilor, dr., lector, Maestru Emerit al sportului al Republicii Moldova;
25. Bîrgău Mihail, șeful Catedrei de protecție, pază și securitate, prof. univ. dr. hab.;
26. Polevaia-Secăreanu Angela, șefa Catedrei de probe sportive individuale, conf. univ. dr., Maestru internațional al sportului;
27. Pleșca Vitalie, şeful Catedrei Militare, lector;
28. Toma Victoria, managerul bibliotecii;
29. Carp Iurie, directorul Departamentului de studii;
30. Iliin Grigore, Antrenor emerit, Lucrător emerit al culturii fizice şi sportului, prof. univ. dr.;
31. Brega Viorica, secretar ştiinţific al Senatului, conf. univ. dr.;
32. Oprea Lilian, antrenor la Complexul sportiv;
33. Amelicichin Ecaterina, doctorandă.
34. Modnicov Ana, studentă;
35. Creciun Valeria, studentă;
36. Gîscă Victor, student;
37. Cebotaru Vasile, student;
38. Vasilache Stela, studentă;
39. Gudima Daniel, student;
40. Rusu Cristina, studentă;
41. Mircos Serghei, student;
42. Creciun Igor, student;
43. Safaler Marcel, student.