Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
SENATUL
UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Senatul USEFS reprezintă organul colectiv suprem de conducere, format din personal ştiinţifico-didactic şi nedidactic, în baza Regulamentului-cadru aprobat de Ministerul Educaţiei.
Senatul este ales pentru un termen de 5 ani, sincronizat cu durata mandatului rectorului.
Senatul are următoarele competenţe şi atribuţii:
-elaborează şi aprobă Carta universitară;
-aprobă Planul de dezvoltare strategică a USEFS;
-aprobă bugetul universității;
-elaborează şi aprobă metodologiile şi regulamentele de organizare a activităţilor şi programelor academice și științifice, precum şi metodologiile şi regulamentele de recrutare, angajare şi evaluare a cadrelor didactice;
-asigură respectarea principiului libertăţii academice şi al autonomiei universitare;
-aprobă structura organizatorică şi funcţională a USEFS;
-elaborează şi aprobă Regulamentul privind modul de alegere a rectorului USEFS, în baza Regulamentului-cadru aprobat de Ministerul Educaţiei;
-confirmă, fără drept de modificare, lista membrilor Consiliului de dezvoltare strategică a USEFS;
-aprobă programe de perfecționare și mobilitate a cadrelor științifice și științifico-didactice prin proiecte ERASMUS;
-stabilește relații de parteneriat între USEFS și mediul de afaceri specific domeniului culturii fizice și sportului, în sfera educației și a cercetării științifice;
Senatul este condus de rectorul universității.
Componenţa Senatului, aprobată prin ordinul nr.70 din 26.06.2015, este constituită din următoarele persoane:
1.Manolachi Veaceslav, rectorul USEFS, prof.univ. dr. hab., Antrenor Emerit al Republicii Moldova, Maestru al sportului, Cavaler Ordinului Republicii Moldova şi al Ordinului Gloria Muncii, decorat cu Medalia de aur a Federaţiei Mondiale și Europene de Judo, academician al Academiei de Științe din Federația Rusă, deținător al Medaliei Internaționale The Name in Science (Comitetul Socrate), al Medaliei For Contribution to World Science, al Medaliei Meritul Olimpic și al Ordinului Olimpic din Ucraina, deţinător al Ordinului Olimpic din Armenia, doctor honoris causa al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Seul (Koreea), al Universităţii din Craiova (România), al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică din Minsk (Belarus), al Universității Naţionale de Cultură Fizică şi Sport din Ucraina, al Universității „Dunărea de Jos” din Galați (România), al Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București (România), al Academiei de Stat de Cultură Fizică din Moscova (Rusia), al Academiei de Stat de Cultură Fizică, Sport și Turism din Smolensk (Rusia), al Academiei de Sport și Turism din Almatî (Kazahstan) şi al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică, Sport şi Sănătate „P.F. Lesgaft“ (Sankt-Petersburg);
2.Dorgan Viorel, prim-prorector, prof. univ. dr. hab.;
3. Budevici-Puiui Liliana, prorector pentru activitatea științifică, dezvoltarea academică și calitatea studiilor;
4. Eșanu Dmitri, prorector pentru educație și sport;
5. Dumanschi Ghenadie, prorector pe relații internaționale;
6. Toma Andrei, prorector pentru logistică și probleme financiare;
7. Triboi Vasile, decan Facultatea Sport;
8. Busuioc Serghei, decan Facultatea Pedagogie;
9. Racu Serghei, decan Facultatea Kinetoterapie;
10.Nastas Andrei, decan Facultatea Pază, protecție și securitate;
11.Povestca Lazari, dr., prof.univ.;
12.Budevici-Puiu Anatolie, dr., prof.univ.;
13.Mocrousov Elena, dr., conf.univ.;
14.Vicol Dragoș, dr. hab, conf.univ.;
15.Goncearuc Svetlana, dr., prof.univ.;
16.Braniște Gheorghe, dr., conf.univ.;
17.Mindrigan Vasile, dr., conf.univ.;
18.Agapii Eugeniu, dr., conf.univ.;
19.Erhan Ecaterina, dr., conf.univ.;
20.Buftea Victor, dr.hab., conf.univ.;
21.Cernomoreț Sergiu, dr., lector.univ.;
22.Manolachi Victor, dr., conf.univ.;
23.Polevaia-Secăreanu Angela, dr., conf.univ.;
24.Pleșca Vitalie, asistent univ.;;
25. Brega Viorica, dr., conf.univ.;
26. Jurat Valeriu, director Școala Doctorală;
27.Calugher Viorica, șef Departament studii;
28.Ghețiu Adelina, șef Departament Formare Profesională Continuă;
29.Oprea Lilian, antrenor Complexul sportiv;
30.Ciumașu Ana, șef Bibliotecă;
31.Suvac Elena, șef Serviciu Resurse umane;
32.Egorov Gheorghe, președinte al Sindicatului USEFS;
33.Nirca Octavian, gr.301-AS;
34.Țăruș Cătălin, gr.101-AS;
35.Crudu Vasile, gr.101-AS;
36.Mihaila Ecaterina, gr.106-EF;
37.Roșcovan Maria, gr.108-SHTA;
38.Cataraga Andrei, gr.311-K;
39.Rusnac Felicia, gr.406-K;
40.Țonu Iana, gr.104-SCP;
41.Teașco Daniel, gr.204-SCP;
42.Budiștean Maria, gr.107-FPR;
43.Stratulat Serghei, doctorand.