Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
SENATUL
UNIVERSITĂŢII DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Senatul USEFS reprezintă organul colectiv suprem de conducere, format din personal ştiinţifico-didactic şi nedidactic, în baza Regulamentului-cadru aprobat de Ministerul Educaţiei, care este ales pentru un termen de 5 ani, sincronizat cu durata mandatului rectorului.

Senatul are următoarele competenţe şi atribuţii:

-elaborează şi aprobă Carta universitară;

-aprobă Planul de dezvoltare strategică a USEFS;

-aprobă bugetul universității;

-elaborează şi aprobă metodologiile şi regulamentele de organizare a activităţilor şi programelor academice și științiifice, precum şi metodologiile şi regulamentele de recrutare, angajare şi evaluare a cadrelor didactice;

-asigură respectarea principiului libertăţii academice şi al autonomiei universitare;

-aprobă structura organizatorică şi funcţională a USEFS;

-elaborează şi aprobă Regulamentul privind modul de alegere a rectorului USEFS, în baza Regulamentului-cadru aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării;

- confirmă, fără drept de modificare, lista membrilor Consiliului de dezvoltare strategică al USEFS;

-aprobă programe de perfecționare și mobilitate a cadrelor științifice și științifico-didactice prin proiecte ERASMUS;

-stabilește relații de parteneriat între USEFS și mediul de afaceri specific domeniului culturii fizice și sportului, în sfera educației și a cercetării științifice.

Senatul este condus de rectorul universității.

Componenţa Senatului este constituită din următoarele persoane:

Manolachi Veaceslav, Președintele Senatului, prof.univ.,dr. hab., Antrenor Emerit al Republicii Moldova, Maestru al sportului, Lucrător emerit în domeniul culturii fizice şi sportului, Academician al Academiei de Ştiinţe din Federaţia Rusă, Laureat al Premiului Academiei de Ştiinţe şi Arte Petru I, Sankt-Petersburg (Federaţia Rusă), Cavaler al Ordinului „Gloria Muncii”, al „Ordinului Republicii”, al „Ordinului de Onoare”; deţinător al Medaliei „Meritul Olimpic”, al Ordinului Olimpic din Ucraina, al Ordinului Olimpic al Comitetului Național Olimpic din Armenia, al Medaliei de Aur a Federaţiei Mondiale de Judo, al Medaliei de Aur a Federaţiei Europene de Judo, al Medaliei Internaționale The Name in Scince (The Socrates Commitee), al Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a Academiei de Științe din Moldova, al Medaliei de Onoare „Pentru Merite” a Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din Kiev (Ucraina), al Medaliei „Dimitrie Cantemir” a Academiei de Științe din Moldova; Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Seoul (Coreea), al Universităţii din Craiova (România), al Universităţii de Stat de Cultură Fizică din Kiev (Ucraina), al Universitaţii de Stat de Educaţie Fizică din Minsk ( Bielorusia), al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi ( România), al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti (România), al Academiei de Stat de Cultură Fizică din Moscova (Rusia), al Academiei de Stat de Cultură Fizică, Sport şi Turism din Smolensk (Rusia), al Academiei de Sport şi Turism din Almatî (Kazahstan), al Universităţii de Cultură Fizică “P.F. Lesgaft” din Sankt-Petersburg (Rusia), al Institutului de Stat de Cultură Fizică şi Sport (Armenia), al Universităţii de Stat de Cultură Fizică, Sport şi Turism din Kubani (Rusia), al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport din Georgia; Honorary Professor of the Academic Union, Oxford, UK; Honored Worker of the International Association of Physical Education and Sport Universities; Winner of the 2020 Scientist of the Year Open International Competition in the ”Social Sciences /Educational Sciences” category, Chicago, USA; The Socrates Committee. Holder of the honorary title The Name in Science. Medal of fame “For contribution to world science.

Dorgan Viorel, prim-prorector, prof.univ., dr.hab., deținător al Medaliei aniversare pentru activitate în dezvoltarea sportului și promovarea idealurilor olimpice în Republica Moldova, conferită de Comitetul Național Olimpic al Republicii Moldova, al Medaliei „Meritul Civic”, al Ordinului „Gloria Muncii”, posesor al titlului „Lucrător emerit în domeniul culturii fizice și sportului”; 

Budevici-Puiu Liliana, prof.univ., dr. hab., prorector pentru activitatea ştiinţifică și calitate;

Dumanschi Ghenadie, prorector pentru relații internaționale, sport și educație;

Eșanu Dumitru, Șef al Departamentului Sport și Relații Internaționale; Master în ştiinţe ale educaţiei, Maestru al sportului, Lucrător emerit al culturii fizice și sportului din Republica Moldova; deținător al Ordinului „Gloria Muncii”, al Diplomei de Onoare a Președintelui Republicii Moldova, a două Diplome de Onoare ale Ministerului Educației al Republicii Moldova; a trei Diplome de Onoare ale Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova; al Diplomei de Onoare a Ministerului Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; al Diplomei de Onoare a Comitetului Paralimpic al Republicii Moldova;

Toma Andrei, Șef al Departamentului Logistică, deținător al Medaliei „Meritul Civic”; 

Racu Sergiu, conf.univ., dr., decan al Facultății de Kinetoterapie, deținătorul Medaliei „Meritul Civic”;

Onoi Mihail, conf.univ., dr., decan al Facultății de Educație Fizică și Sport;

Nastas Andrei, conf.univ., dr., decan al Facultății Științe ale Securității;

Manolachi Victor, prof.univ., dr. hab., Șef  al Departamentului Sporturi de Lupte și Gimnastică;

Jurat Valeriu, prof.univ., dr., directorul Școlii Doctorale, deținător al Diplomei Ministerului Educației și al Diplomei de gradul II a Guvernului Republicii Moldova;

Sîrghi Serghei, conf.univ.,dr., Șef al Departamentului Jocuri sportive;

Brega Viorica, conf.univ., dr., Secretar al Senatului USEFS, deținătoare a Medaliei „Meritul Civic”, a Diplomei Ministerului Educației al Republicii Moldova și a Diplomei de Onoare a Guvernului Republicii Moldova;

Povestca Lazari, prof.univ., dr., Șef al Departamentului Atletism, Natație și Turism, Antrenor Emerit al Republicii Moldova, deținător al Medaliei „Meritul Civic”; a două Diplome ale Ministerului Educației al Republicii Moldova și a două Diplome de gradul II ale Guvernului Republicii Moldova și a Diplomei de Onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;

Delipovici Irina, Șef al Departamentului Kinetoterapie și Medicină Sportivă;

Vicol Dragoș, prof.univ., dr. Șef al Departamentului Studii, Laureat al Premiului Național de Stat;

Cernomoreț Sergiu, conf.univ., dr., Șef al Departamentului Drept, Protecție, Pază și Securitate;

Pleșca Vitalie, Șef al Catedrei Militare;

Egorov Gheorghe, președintele Comitetului Sindical al USEFS, deținător al Medaliei „Meritul Civic”și al Insignei de Onoare, Consilier de Stat, cl.I;

Ciumașu Ana, directoarea Bibliotecii USEFS, Master în Managementul Sportului Civil;

Suvac Elena, Director al Bibliotecii USEFS, deținătoare a Diplomei de gradul I a Ministerului Educației și a Diplomei de gradul I a Guvernului Republicii Moldova;

Braniște Gheorghe, Șef al Departamentului Cultură Fizică, Psihopedagogie, Management și Limbi Moderne;

Bîtcă Ruslan;

Stratulat Serghei, doctorand;

Canațui Nicoleta, studentă;

Zamoz Ilia, student;

Mîndrean Carolina, studentă;

Rusu Vladislava, studentă;

Ludogovschi Ghenadie, student;

Tașcu Marius, student;

Vozian Elena, studentă.