Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CATEDRA DE DREPT
Şef de catedră: Victor MANOLACHI
profesor universitar, doctor habilitat
Tel.: (+373) 022 49 35 50

În baza hotărîrii Senatului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, a acordului Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova nr. 03/14-2152 din 09.03.2009 şi a ordinului Rectorului USEFS nr. 31 din 16 martie 2009 a fost fondată Catedra Dreptul protecţiei, pazei şi securităţii, şef al catedrei fiind desemnat Sergiu Arhiliuc. Ulterior, aceasta a fost reorganizată, prin hotărârea Senatului USEFS (proces-verbal nr. 6 din 31.05.2011), scrisoarea nr. 03/14-5453 din 08.07.2011 a Ministerului Educaţiei Republicii Moldova şi prin ordinul Rectorului USEFS nr. 69 din 01 august 2011, fiind denumită Catedra de drept.
Catedra de drept, ca structură universitară, este chemată să contribuie la formarea multilaterală a viitorilor specialişti din domeniul protecţiei, pazei şi securităţii, în special prin intermediul cultivării cunoştinţelor la disciplinele juridice predate, competenţe ce le vor permite ulterior să se integreze fără dificultate în activitatea profesională.