Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
EDITURA USEFS

Editura Universității de Stat de Educație Fizică si Sport a fost fondată prin Hotărârea Senatului USEFS din 4 iunie 2009.
Obiectivele principale ale acestei subdiviziuni a universității sunt:
-publicarea unor lucrări reprezentative ale cadrelor didactice și ale studentilor universității, precum și ale altor autori care activează în cadrul acestei instituții;
-reeditarea publicațiilor pe principiul îmbunătățirii continue atât în baza unor sugestii făcute de referenți, cât și a observațiilor e ditoriale sau a revizuirilor efectuate de autor;
-asigurarea calității de conținut și formă.
Activitatea angajaților editurii este orientată în doua direcții:
-selectarea, propunerea și pregătirea pentru publicare a lucrărilor (cărți, publicații, mercantilaj);
-tipărirea și multiplicarea materialelor.
Această subdiviziune asigură editarea și tiparirea de cursuri universitare, monografii, manuale, tratate, cărți, îndrumare de laborator, îndrumare de proiect, dicționare, broșuri, reviste în domeniile științifice și culturale în limba română sau în limbi străine.
Editura este dotată cu utilaj modern de tehnoredactare și multiplicare. Toate aparițiile editoriale sunt executate în atelierul de multiplicare al Editurii universității, fiind difuzate prin librăria editurii.
În cadrul editurii funcționează și o tipografie, al carei obiect de activitate constă în tipărirea lucrărilor didactice și științifice (cursuri universitare, reviste etc.) întru susținerea procesului de învățământ și de cercetare științifică, precum și alte imprimate.