Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
EDITURA USEFS
Redactor-şef: Iurie Manolachi
inginer categoria I

Editura Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a fost fondată prin Hotărîrea Senatului USEFS din 4 iunie 2009. În cadrul ei îşi desfăşoară activitatea: Iurie Manolachi, redactor-şef; Aliona Luca, redactor; Ecaterina Lungu, corector-redactor; Cristina Movileanu, pictor-constructor (designer).
Obiectivele principale ale acestei subdiviziuni a universităţii sunt:
-publicarea unor lucrări reprezentative ale cadrelor didactice şi ale studenţilor universităţii, precum şi ale altor autori care activează în cadrul acestei instituţii;
-reeditarea publicaţiilor pe principiul îmbunătăţirii continue atît în baza unor sugestii făcute de referenţi, cît şi a observaţiilor editoriale sau a revizuirilor efectuate de autor;
-asigurarea calităţii de conţinut şi formă.
Activitatea angajaţilor editurii este orientată în două direcţii:
-selectarea, propunerea şi pregătirea pentru publicare a lucrărilor (cărţi, publicaţii, mercantilaj);
-tipărirea şi multiplicarea materialelor.
Această subdiviziune asigură editarea şi tipărirea de cursuri universitare, monografii, manuale, tratate, cărţi, îndrumare de laborator, îndrumare de proiect, dicţionare, broşuri, reviste în domeniile ştiinţifice şi culturale în limba română sau în limbi străine.
Editura este dotată cu utilaj modern de tehnoredactare şi multiplicare. Toate apariţiile editoriale sunt executate în atelierul de multiplicare al Editurii universităţii, fiind difuzate prin librăria editurii.
În cadrul editurii funcţionează şi o tipografie, al cărei obiect de activitate constă în tipărirea lucrărilor didactice şi ştiinţifice (cursuri universitare, reviste etc.) întru susţinerea procesului de învăţămînt şi de cercetare ştiinţifică, precum şi alte imprimate.