Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
FACULTATEA SPORT

Decan: Elena Mocrousov
conferențiar universitar,
doctor habilitat în științe ale educației,
Maestru Emerit al Sportului al Republicii Moldova

Prodecan: Dervici Ana
drd., asistent universitar

Tel.: (+373) 022 31 05 87, 022 49 76 55
E-mail: decanat.sport@gmail.com
https://www.facebook.com/Facultatea-Sport

Educatia fizica si sportul reprezinta cartea de vizita a oricarei natiuni, iar sanatatea si dezvoltarea intregii societati depinde de faptul cum este folosit exercitiul fizic in folosul fiecarui cetatean. Astazi nu exista nici o sfera a activitatii umane care sa nu fie in directa dependenta de educatia fizica si sportul, care sunt valori materiale si spirituale recunoscute de intreaga societate si de fiecare om in parte. Nu intamplator in ultimii ani se vorbeste tot mai frecvent despre educatia fizica ca de un fenomen social independent, dar si ca de un mijloc de educare a personalitatii umane. Savantii din domeniul educatiei fizice si sportului mentioneaza in lucrarile lor ca „cel mai ieftin preparat medicamentos pentru intreaga societate il constituie educatia fizica si sportul, ca parti componente ale culturii sociale generale". Facultatea Sport a fost fondată odată cu înfiinţarea Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport în anul 1991, avînd drept scop pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în diverse ramuri ale sportului. În această perioadă, profesorii facultăţii au organizat şi au coordonat procesul educaţional şi cel de antrenament în vederea extinderii orizontului de cunoştinţe al studenţilor, a asigurării schimbului de experienţă cu facultăţi similare din ţară şi de peste hotare, a creării oportunităţilor pentru activitatea ştiinţifică, a stimulării participării la conferinţe, simpozioane, seminarii, precum şi a iniţierii unor activităţi de cercetare ştiinţifică în proba de sport aleasă.
La Facultatea Sport îşi fac studiile 384 de studenţi şi 111 de masteranzi. Activitatea celor 46 cadre didactice care asigură procesul educaţional la facultate din partea celor 4 catedre este orientată spre pregătirea teoretică fundamentală şi profesională a viitorilor specialişti din domeniul culturii fizice şi sportului, spre aplicarea sistemelor adecvate de influenţă pedagogică, a componentelor de bază ale culturii fizice şi a metodologiilor specifice domeniului şi spre intensificarea procesului de antrenament şi optimizarea procesului de pregătire sportivă.
Una dintre modalităţile de aplicare a priceperilor şi deprinderilor acumulate în cadrul activităţii didactico-sportive desfăşurate la facultate o constituie stagiile de practică de specialitate în diverse probe de sport. În vederea realizării eficiente a activităților practice, facultatea încheie acorduri de colaborare cu Federaţiile de atletism, judo, luptă, fotbal, nataţie, rugby, tenis de câmp, tenis de masă, badminton şi alte, precum şi cu un şir de instituţii şi organizaţii sportive: Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv, Școală Sportivă „Speranţa”, Clubul Sportiv „Olimpia”, Şcoala Sportivă Republicană de Lupte, Şcoala Sportivă Specializată de Fotbal, Şcoala Sportivă Specializată de tenis de masă din Dubăsari, Școală Sportivă de tenis de câmp din Chișinău, Școală Sportivă № 2 din Bălți, Clubul Sportiv de handbal „Olimpus” și diverse centre de fitness din mun. Chişinău şi din Republica Moldova.
Pînă în prezent, la facultate şi-au făcut studiile peste 2500 de studenţi, care activează în instituţiile de profil din ţară şi de peste hotare, contribuind la promovarea şi prosperarea sportului naţional, mulţi dintre ei reprezentând culorile naţionale la importante competiţiile, inclusiv la Jocurile Olimpice. Actualmente, facultatea se mîndreşte cu absolvenţii săi, sportivi de performanţă: Larisa Popova, Nicolae Juravschi, Tudor Casapu - campioni olimpici; Sergiu Mureico şi Natalia Valeeva, premianţi ai Jocurilor Olimpice; Igor Bacal, Ion Bucşa, Vadim Tatarov, Alexandru Zaharov, Octavian Guţu, Roman Rozna, Ina Gliznuţa, Olga Bolşova, Vadim Zadoinov, Iurie Başcatov, Victor Bivol, Victor Florescu, Ghenadie Tulbea, Mocrousov Elena şi mulţi alţii.
În componenta Facultatii de Sport activeaza patru catedre: Catedra de limbi moderne, Catedra de atletism, Catedra Teoria si metodica jocurilor si Catedra Managementul culturii fizice.
În conformitate cu reforma învățământului din Republica Moldova și cu imperativele Procesului Bologna, studentii Facultatii de Sport își fac studiile în domeniul de formare profesională 1000 Științe sportului, obtinând una dintre specialitatile:
Ciclul I – studii de licență:
- 1000.1 Antrenament sportiv (antrenor la proba sportivă aleasă) (durata studiilor - 4 ani).
Ciclul II – studii de masterat:
-Tehnologia antrenamentului sportiv (durata studiilor - 1,5 an) – 90 de credite
- Tehnologia antrenamentului sportiv (durata studiilor – 2 ani) – 120 de credite
-Teoria și metodologia culturii fizice (durata studiilor – 2 ani).
Facultatea dispune de sali de studii moderne inzestrate cu mijloace tehnice de instruire conectate la Internet si pune la dispozitia studentilor urmatoarele conditii:
-participari la competitii universitare locale, nationale, internationale;
- oportunitati de burse in strainatate;
- access la Internet;
- sali de sport dotate cu echipamente moderne;
- cabinete metodice cu aparatura multimedia;
- echipamente sportive pentru studenti
Formarea specialistilor in domeniul culturii fizice si sportului este determinata de imperativele societatii moderne, de necesitatea de afirmare a invatamântului universitar de cultura fizica din Republica Moldova pe plan international si de incadrare a acestuia in mediul universitar european si mondial. In acest scop, Facultatea de Sport isi propune drept obiectiv de baza internationalizarea invatamântului superior de cultura fizica si sport in vederea asigurarii calitatii procesului instructiv-educativ prin:
- promovarea cooperarii eficiente cu centrele educationale de peste hotare;
- participarea la proiectele educationale si stiintifice internationale;
- stagierea studenților și mastersanzilor Facultății de Sport la centrele universitare de profil din strainatate;
- organizarea competitiilor sportive si a cantonamentelor comune.
Reteaua relatiilor internationale stabilite de Facultatea de Sport prin acorduri de colaborare cu facultatea de profil din Universitatea Naționala de Educație Fizică și Sport din Ucraina, cu facultațile de educație fizica și sport din România (Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați, Universitatea „A.I.Cuza" din Iași, Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava, Universitatea Ecologica din București, Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, Universitatea din Pitești s.a. contribuie la perfectionarea procesului instructiv-educativ si a activității de cercetare știinșifica in domeniul sportului, prin elaborarea sau modernizarea programelor, cursurilor teoretice și practice.
Organul de conducere al facultatii este Consiliul Facultatii de Sport. Membrii Consiliului facultatii sunt persoane cu titlu stiintific si stiintifico-didactic si studenti care iau decizii privind viata academica si culturala a facultatii.
Componenta Consiliului Facultatii de Sport:
1. Mocrousov Elena, decanul Facultatii de Sport, conf. univ. dr. hab., presedinte;
2. Dervici Ana, prodecan, asistent universitar, vicepresedinte, membru comisiei pentru activitatea didactică;
3. Ciobotaru Ana, studenta, secretar;
4. Budevici-Puiu Anatol, seful Catedrei Managementul culturii fizice, prof. univ. dr., membru al Echipei de asigurare a calitatii studiilor în cadrul facultății;
5. Cușneriov Alexei, conf. univ. dr., Catedra Managementul culturii fizice, membru;
6. Savin Alexandru, lasistent universitar, drd., Catedra Managementul culturii fizice, membru al Comisiei pentru educație și etica în cadrul facultății;
7. Vicol Dragos, seful Catedrei de limbi moderne, prof. univ. dr. hab., membru al Comisiei de asigurare a calitatii studiilor în cadrul facultății;
8. Brega Viorica, conf. univ. dr., Catedra de limbi moderne, membru;
9. Coronovschi Zinaida, asistent universitar, Catedra de limbi moderne, membru al Comisiei pentru educație și etica în cadrul facultății;
10. Povestca Lazari, seful Catedrei de atletism, prof. univ. dr., membru al Echipei de asigurare a calitatii studiilor în cadrul facultății, membru comisiei pentru activitatea științifică în cadrul facultății;
11. Svecla Svetlana, asistent universitar, Catedra de atletism, membru;
12. Mruț Ivan, conf. univ. dr., Catedra de atletism, membru ;
13. Sirghi Serghei, conf. univ. dr., șeful Catedrei Teoria si metodica jocurilor, membru al Comisiei de asigurare a calitatii studiilor în cadrul facultății;
14. Tabirta Vasile, dr., conf. univ., Catedra Teoria si metodica jocurilor, presedintele Comisiei pentru activitatea sindicatului;
15. Conohova Tatiana, cof. univ., dr., Catedra Teoria si metodica jocurilor, membru;
16. Verejan Ruslan, asist. univ., dr., Catedra Teoria si metodica jocurilor, membru comisiei pentru activitatea didactică;
17. Volcu Irina, vicepresedinte al Sindicatului USEFS, presedinte al Comisiei pentru activitatea sindicatului;
18. Nirca Octavian, masterand, presedintele Biroului sindical al studentilor, membru al Comisiei pentru activitatea sindicatului;
19. Țăruș Cătălin, student, membru;
20. Vasilachi Carolina, studenta, membru;
21. Rîșcovaia Elvira, masterandă, membru comisiei pentru activitatea științifica în cadrul facultății;
22. Crudu Vasile, student, membru;
Prin activitate sa, Consiliul Facultatii de Sport imbunatateste permanent, în baza noilor standarde educationale, formele de instruire si educatie ale studentilor, in conformitate cu Codul educatiei al Republicii Moldova si cu Strategia de dezvoltare institutionala a USEFS (2021 – 2025).
Galerie Foto