Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri

SINDICATUL UNIVERSITĂȚII DE STAT DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Preşedinte: Gheorghe Egorov, consilier de stat clasa I
Tel.: (+373) 022 31 04 31

Sindicatul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică și Sport a fost înregistrat pe 12 decembrie 2012 cu numărul de înregistrare 5538 şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 87, Legea Sindicatelor, Statutul Sindicatului.
Activitatea sindicală a USEFS este coordonată de Consiliul de administrare în următoarea componenţă: Gheorghe Egorov, Elena Suvac, Irina Volcu, Sergiu Racu, Alexei Vişnevschi, Veronica Postevca,Victoria Toma, Doina Cazacu, Lilia Armăsari, Virginia Demici, Doina Gălu?că, Sergiu Mircos, Alexandru Vreme.
Direcţiile principale ale activităţii sindicale în cadrul universităţii sunt:
-apărarea drepturilor şi intereselor profesionale, colective şi individuale, ale membrilor sindicatului, în instanţele de judecată, în asociaţiile obşteşti etc.;
-protecţia social-economică a membrilor de sindicat - salariaţi şi studenţi;
- negocierea contractelor de muncă la nivel de unitate şi semnarea lor;
-stimularea studenţilor care participă la conferinţe, seminare, întruniri ştiinţifice, precum şi la competiţii sportive de diferit nivel din ţară şi de peste hotare;
-organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive şi cultural-educaţionale.
Sindicatul, în comun cu administraţia, decanatele şi alte structuri universitare, optează pentru stabilirea unei cooperări intense cu studenţii. De-a lungul anilor, au fost organizate multiple acţiuni cu caracter educaţional:
-concursuri sportive devenite tradiţionale (crosul de toamnă/primăvară la atletism, competiţii la lupte, jocuri sportive, nataţie, campionate interne şi universiade);
-sărbători consacrate unor evenimente importante (Balul Bobocilor, Ziua Profesorului, Ziua Internaţională a Studenţilor, Revelionul, Ziua Internaţională a Femeii etc.);
-întîlniri cu personalităţi ilustre —sportivi de performanţă, antrenori emeriţi, scriitori, poeți, preoţi, medici;
-concursuri la disciplinele predate, conferinţe, mese rotunde, şezători literare etc.;
-serate de divertisment (concursuri distractive, TVC- uri, Miss USEFS etc.);
-excursii în locuri istorice din ţară, pelerinaje;
-vizite colective la teatre, cinematografe, muzee, expoziţii;
-matineuri ale copiilor angajaţilor universităţii, organizate cu prilejul sărbătorilor de iarnă.
Sindicatul susţine iniţiativa studenţilor-activişti, acordîndu-le premii, cadouri, bilete de călătorie.
În viitor, sindicatul îşi propune să continue activitatea în vederea realizării obiectivelor sale, contribuind la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, de studii şi de trai; la creşterea stării social-economice a studenţilor şi a profesorilor prin majorarea burselor şi a salariilor; la eficientizarea acţiunilor cultural-sportive; la acordarea unui număr suficient de bilete de călătorie şi de tratament salariaţilor universităţii.