Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
COMISIA DE ETICĂ A USEFS
Preşedinte: Budevici-Puiu Anatol
doctor în istorie, profesor universitar
Tel: (+373) 022 31 04 28

Comisia de etică a USEFS reprezintă un organ independent. Comisia funcționează în baza unui regulament adoptat de către Senatul USEFS și are ca obiectiv elaborarea și punerea în aplicare a dispozițiilor Codului de etică profesională al USEFS.
Comisia de etică este alcătuită din 5 persoane de înaltă probă morală.
1. Budevici-Puiu Anatolie, prof.univ.dr., șeful Catedrei MCF, președinte;
2. Mocrousov Elena, conf.univ.dr.hab., decanul Facultății de Sport, membru;
3. Braniște Gheorghe, conf.univ.dr., șeful Catedrei BTCF, membru;
4. Drăniceru Mihai, prodecan al Facultăţii PPS, membru;
5. Cireș Victoria, dr., inspector superior, Departamentul Studii, secretar.
Atribuțiile Comisiei de etică:
* Elaborează Codul de etică profesională universitară, care se propune Senatului universității pentru aprobare și pentru includerea în Carta Universitară;
* Aplică prevederile incluse în Codul de etică profesională;
* Prezintă raportul anual cu privire la activitatea comisiei;
* Analizează și soluționează sesizările referitoare la abaterile de la etică și deontologia universitară;
* Propune și promovează eventuale modificări sau amendamente ale Codului de etică profesională.