Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
COMISIA DE ETICĂ A USEFS
Preşedinte: Budevici-Puiu Anatol
doctor în istorie, profesor universitar
Tel: (+373) 022 31 04 28

Comisia de etică a USEFS reprezintă un organ independent. Comisia funcţionează în baza unui regulament adoptat de către Senatul universităţii şi are ca obiectiv elaborarea şi punerea în aplicare a dispoziţiilor Codului de etică profesională al USEFS.
Comisia de etică este alcătuită din 5 persoane de înaltă probă morală: preşedintele, trei membri şi un secretar.
Componenţa Comisiei de etică a USEFS
1.Budevici-Puiu Anatolie, şeful Catedrei MCF, preşedinte;
2.Mocrousov Elena, şefa Catedrei TMF, membru;
3.Branişte Gheorghe, prodecanul Facultăţii de Pedagogie, membru;
4.Drăniceru Mihai, lector la Catedra PPS, membru;
5.Cireş Victoria, metodistul Departamentului Studii, doctorandă, secretar.
Atribuţiile Comisiei de etică:
-elaborează Codul de etică profesională universitară care se propune Senatului universităţii pentru aprobare şi pentru includerea în Carta Universitară;
-aplică prevederile incluse în Codul de etică profesională;
-prezintă raportul anual cu privire la activitatea comisiei;
-analizează şi soluţionează sesizările referitoare la abaterile de la etică şi deontologia universitară;
-propune şi promovează eventuale modificări sau amendamente ale Codului de etică profesională.