Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL USEFS
Președinte: Veaceslav Manolachi, profesor universitar,
doctor habilitat, rector al USEFS
Tel.: (+373) 022 49 41 82; 022 49 40 81

În baza Codului Educației al Republicii Moldova și în scopul administrării operative a procesului instructiv-educativ în USEFS este constituit Consiliul de administrație al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport în următoarea componență:
Manolachi Veaceslav, rectorul universității, președinte;
Dorgan Viorel, prim-prorector pentru activitatea didactică;
Budevici-Puiu Liliana, prorector pentru activitatea de cercetare ştiinţifică;
Buftea Victor, prorector pentru dezvoltarea academică şi calitatea studiilor;
Eșanu Dumitru, prorector pentru educație și sport;
Dumanschi Ghenadie, prorector pentru relații internaționale;
Toma Andrei, prorector pentru logistică și probleme financiare;
Onoi Mihail, decanul Facultații de Pedagogie;
Mocrousov Elena, decanul Facultății de Sport;
Racu Serghei, decanul Facultății de Kinetoterapie;
Nastas Andrei, decanul Facultății de Protectie, Pază şi Securitate;
Ghețiu Adelina, șefa Departmentului Formare Profesională Continuă;
Calugher Viorica, directorul Departamentului Studii, secretar,
Canaţui Nicoleta, studentă.
Consiliul de administrație coordonează rezolvarea promptă a problemelor privind aspectele procesului în invățământ în vederea pregătirii specialiștilor de înaltă calificare în domeniul culturii fizice și sportului.