Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Şefa departamentului: Aurica Zavalişca
conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe pedagogice
Tel: (+373) 022 49 40 89, (+373) 022 31 04 30

Departamentul Managementul calităţii a fost constituit prin ordinul rectorului Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport nr.109 din 30.12.2014 „Referitor la formarea Departamentului Managementul calităţii al USEFS” în baza cerinţelor Codului Educaţiei al RM, în vederea sporirii calităţii procesului de studii.
Departamentul Managementul calităţii al USEFS este o subdiviziune funcţională de suport pentru elaborarea, funcţionarea, implementarea şi certificarea sistemului de management al calităţii. El are drept scop îmbunătăţirea calităţii muncii şi studiilor în contextul sistemului educaţional european.
Activitatea departamentului este asigurată de următorii membri: A. Zavalişca, V. Brega, N. Vizitei, E. Erhan, Gh. Branişte, P. Poburnîi, E. Mocrousov, V. Roşca şi E. Cocier.
Direcţiile prioritare ale activităţii Departamentului Managementul calităţii al USEFS sunt axate pe următoarele obiective:
1. Asigurarea calităţii învăţămîntului universitar la ciclurile I, II şi doctorat, prin implementarea noilor tehnologii.
2. Asigurarea calităţii pregătirii viitorilor specialişti din domeniu prin accesul deschis al beneficiarului la informaţii şi standardele europene.
3. Asigurarea calităţii formării continue a cadrelor didactice de profil prin utilizarea surselor de informare şi de cunoaştere.
Astfel, în prezent este formată o bază bine definită a Departamentului Managementul calităţii al USEFS, care contribuie la realizarea cu succes a activităţilor de instruire şi antrenament în conformitate cu standardele învăţămîntului european şi ale celui mondial.

Raport cu privire la evaluarea gradului de satisfactie a studentilor USEFS

Informatie cu privire la rezultatul realizarii academice a studentilor ciclul I si II de studii la USEFS in anul universitar 2016-2017