Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
Admiterea 2022

OFERTA EDUCATIONALA (LICENȚĂ) 2022

Regulament LICENȚĂ 2022

OFERTA EDUCATIONALA (MASTER) 2022

Regulament MASTER 2022

MPower pentru candidati la admitere

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Programe de studii superioare de licență – Ciclul I
 • Educație fizică – 180 credite
 • Servicii hoteliere, turism și agrement – 180 credite
 • Fitness și programe de recreare - 180 credite
 • Antrenament sportiv – 240 credite
Programe de studii superioare de master – Ciclul II
 • Psihopedagogia educației fizice și sportului- 120 credite
 • Teoria și metodologia culturii fizice – 120 credite
 • Tehnologii și management în turism – 120 credite
 • Tehnologia antrenamentului sportiv – 90/120 credite
 • Educație, management și marketing în sport – 120 credite

FACULTATEA KINETOTERAPIE

Program de studii superioare de licență – Ciclul I
 • Kinetoterapie și terapie ocupatională - 240 credite
Program de studii superioare de master – Ciclul II
 • Kinetoterapie în recuperarea motrică și somato-funcțională - 120 credite

FACULTATEA ȘTIINȚE ALE SECURITĂȚII

Program de studii superioare de licență – Ciclul I
 • Securitate civilă și publică - 180 credite
Program de studii superioare de master – Ciclul II
 • Managementul securității persoanelor și a proprietății – 120 credite