Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
Studii de LICENȚĂ - 2021

PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE ADMITERE 2021
COMPLETEAZĂ CEREREA ON-LINE
APLICA AICI!

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE OCUPARE
A LOCURILOR CU FINANȚARE BUGETARA,
SESIUNEA DE BAZA CICLUL I - LICENȚA

ORARUL EXAMEN DE ADMITERE - 2021

Procedura de recunoaștere a actelor de studii obținute în străinătate în scopul continuării studiilor în instituțiile de învățământ naționale

PLAN admitere 2021

ACTIVITATEA COMISIEI DE ADMITERE 2021 USEFS

PROGRAMA EXAMENULUI DE ADMITERE LA SPECIALITATE

Regulament privind organizarea admiterii în ciclul I

Ordin cu privire la stabilirea taxelor de studii

TERMENELE DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2021

ACTELE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA ÎN CONCURSUL DE ADMITERE 2021

Metodologia concursului de admitere 2021