Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
S E N A T U L
U S E F S
din 29 noiembrie 2018

Planul editorial al publicaţiilor ştiinţifice în
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (2018-2019)

Curriculum la disciplinele de studiu privind formarea profesională continuă în Domeniul Ştiinţe ale educaţiei. Proiect.

Curriculum la disciplinele de studiu privind formarea profesională continuă în Domeniul Ştiinţe ale sportului. Proiect.