Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
S E N A T U L
U S E F S
din 07 februarie 2019

ORDINEA DE ZI:

STRATEGIA DE INTERNATIONALIZARE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 2015-2020

Raportul Departamentului Logistică