Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
S E N A T U L
U S E F S
din 31 mai 2022

Raport privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în perioada 2021- 2022

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA REPOZITORIULUI INSTITUŢIONAL AL UNIVERSITATII DE STAT DE EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT