Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
S E N A T U L
U S E F S
din 31 martie 2022

RAPORT privind ORGANIZAREA, APLICAREA ȘI EFICACITATEA SISTEMULUI INTERN DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN CADRUL USEFS

Regulament cu privire la organizarea și desfășurarea studiilor superioare de master – ciclul II în cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport

Proiect, plan de învățămînt TMF

PROIECT PLAN DE STUDII PEFS 2022

PROIECT PLAN MODULUL PSIHOPEDAGOGIC