Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
S E N A T U L
U S E F S
din 31 ianuarie 2019

PROIECT - REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA STAGIILOR DE PRACTICA (formare profesionala continua)

PROIECT - PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE ADMITERE LA SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT