Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
S E N A T U L
U S E F S
din 30 noiembrie 2021

Raport anual privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023)

Raport științific anual privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023)

Raport științific anual privind implementarea proiectului din cadrul Programului Postdoctorat (2020-2023)

Raport privind activitatea comisiei pentru susținerea examenelor de calificare profesională suplimentară în anul de studii 2020-2021

Raport privind activitatea comisiei pentru susținerea examenelor de recalificare / calificare profesională suplimentară în anul universitar 2020-2021

Raport privind activitatea Comisiei nr. 1 pentru susținerea examenelor de recalificare / calificare profesională suplimentară în anul universitar 2020-2021

Plan-cadru de formare continuă în domeniile Științe ale educației și Științe ale sportului pentru anul 2022