Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
S E N A T U L
U S E F S
din 29 septembrie 2022

RAPORT DE ACTIVITATE
a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport
în anul de studii 2021-2022

PLAN DE ACTIVITATE
a consiliului ştiinţific usefs 2022-2023

PLAN EDITORIAL
al publicațiilor științifice în Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
pentru anul universitar 2022-2023

PLANUL EGALITĂTII DE GEN ÎN USEFS 2021-2025

PLAN OPERAȚIONAL
pentru cercetarea ştiinţifică 2022-2023

PLAN OPERAȚIONAL
pentru asigurarea calității educației și cercetării științifice
în anul universitar 2022 – 2023

PLAN DE ACTIVITATE
Facultatea Educaţie Fizică şi Sport
pentru anul de studii 2022-2023

PLAN DE ACTIVITATE
al Consiliului Facultății Educaţie Fizică şi Sport
pentru anul de studii 2022-2023