Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
S E N A T U L
U S E F S
din 29 septembrie 2021

PLANUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI FACULTATII PEDAGOGICE
PENTRU ANUL DE STUDII 2021-2022

PLANUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE AUDIT INTERN A USEFS
pentru anul universitar 2021 – 2022

PLAN DE ACTIVITATE al CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC USEFS
pentru perioada anului universitar 2021-2022

PLANUL OPERAȚIONAL al Departamentului MANAGEMENT AL CALITĂȚII
(anul universitar 2021 - 2022)

PLAN OPERAȚIONAL pentru asigurarea calitatii educatiei si cercetarii stiintifice
în anul universitar 2021– 2022

Raportul Comisiei de Admitere-2021

PLANUL DE ACTIVITATE AL CENTRULUI UNIVERSITAR DE GHIDARE ŞI CONSILIERE ÎN CARIERĂ pentru anul universitar 2021-2022

Raport de activitate a USEFS în anul de studii 2020-2021