Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
Congrese, conferințe și simpozioane
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Alte Structuri
S E N A T U L
U S E F S
din 29 septembrie 2021

PLANUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI FACULTATII PEDAGOGICE
PENTRU ANUL DE STUDII 2021-2022

PLANUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE AUDIT INTERN A USEFS
pentru anul universitar 2021 – 2022

PLAN DE ACTIVITATE al CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC USEFS
pentru perioada anului universitar 2021-2022

PLANUL OPERAȚIONAL al Departamentului MANAGEMENT AL CALITĂȚII
(anul universitar 2021 - 2022)

PLAN OPERAȚIONAL pentru asigurarea calitatii educatiei si cercetarii stiintifice
în anul universitar 2021– 2022

Raportul Comisiei de Admitere-2021

PLANUL DE ACTIVITATE AL CENTRULUI UNIVERSITAR DE GHIDARE ŞI CONSILIERE ÎN CARIERĂ pentru anul universitar 2021-2022

Raport de activitate a USEFS în anul de studii 2020-2021