Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
S E N A T U L
U S E F S
din 01 octombrie 2020

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL USEFS IN ANUL DE STUDII 2019-2020

PLAN DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC USEFS
pentru perioada anului universitar 2020-2021

PLANUL OPERAȚIONAL al
Departamentului MANAGEMENT AL CALITĂȚII
(anul universitar 2020 - 2021)

PLAN OPERAȚIONAL
pentru asigurarea
CALITĂȚII EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
în anul universitar 2020– 2021

PLANUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE AUDIT INTERN A USEFS
pentru anul universitar 2020 – 2021

RAPORT PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ OFERITE DE CĂTRE DEPARTAMENTUL FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ DIN CADRUL USEFS