Tur virtual USEFS reusita studentului
Prezentare
CONGRES 2022
Programe de Studii
Facultăţi
Departamente
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
S E N A T U L
U S E F S
din 27 ianuarie 2022

Departamentul Logistică
Raport de activitate pentru anul 2021 şi obiectivele pentru 2022

RAPORT
PRIVIND ORGANIZAREA PROCESULUI DE EVALUARE A
REZULTATELOR ACADEMICE LA DISCIPLINELE
CATEDREI DE GIMNASTICĂ