Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
S E N A T U L
U S E F S
din 25 iunie 2020

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE CERCETARE – INOVARE 2019-2020

Informaţie
privind realizarea Planului de activitate al Senatului USEFS
pentru anul universitar 2019-2020

RAPORT
PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI
FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
în perioada septembrie 2019 – iunie 2020

RAPORTUL
PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN ANUL DE STUDII 2019-2020

RAPORTUL
cu privire la activitățile educative și sportive
pentru anul de studii 2019-2020

RAPORT
PRIVIND EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN CADRUL USEFS
ANUL DE STUDII 2019-2020