Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
S E N A T U L
U S E F S
din 25 iunie 2019

RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN ANUL DE STUDII 2018-2019

RAPORT PRIVIND REZULTATELE CERCETĂRII ȘTIINŢIFICE ȘI INOVAȚIONALE ALE USEFS 2018-2019