Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
S E N A T U L
U S E F S
din 11 februarie 2020

Departamentul Logistică
Raport de activitate pentru anul 2019 și obiectivele pentru 2020

REGULAMENT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONSILIULUI COORDONATOR DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

FACULTATEA DE PROTECŢIE, PAZĂ ŞI SECURITATE:

NOTĂ EXPLICATIVĂ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÎNT