Tur virtual USEFS reusita studentului
CONGRES 2022
Prezentare
Senat
Cercetare
Management al Calitatii
Facultăţi
Catedre
Educaţie & Sport
Centrul de ghidare
Relaţii Internaţionale
Un. Dunărea de Jos din Galaţi
Un. „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Alte Structuri
S E N A T U L
U S E F S
din 05 iulie 2021

RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN ANUL DE STUDII 2020-2021

RAPORT PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ în perioada septembrie 2020 – iunie 2021